Prémiové lekárske benefity

Bezplatne k životnému poisteniu a doplnkovému dôchodkovému sporeniu

NN Protect, NN Smart (a produkty NN uzatvorené do 31. 12. 2019)

Ak má zmluva 8-miestne číslo xxxxxxxx, poistnú udalosť môžete nahlásiť viacerými spôsobmi. Ktorý prípad chcete nahlásiť?