Ochrana pred infláciou

Dobrý nástroj na udržovanie hodnoty poistenia

NN Protect, NN Smart (a produkty NN uzatvorené do 31. 12. 2019)

Ak má zmluva 8-miestne číslo xxxxxxxx, poistnú udalosť môžete nahlásiť viacerými spôsobmi. Ktorý prípad chcete nahlásiť?