Klientsky portál WebKlient

Majte prehľad o svojich zmluvách v NN. Online, kedykoľvek a kdekoľvek.

NN Protect, NN Smart (a produkty NN uzatvorené do 31. 12. 2019)

Ak má zmluva 8-miestne číslo xxxxxxxx, poistnú udalosť môžete nahlásiť viacerými spôsobmi. Ktorý prípad chcete nahlásiť?