Máte svoje príspevky a majetok v správnom dôchodkovom fonde?

Rozhodnutie, ktorý dôchodkový fond si máte ako sporiteľ zvoliť, musíte urobiť sám. Vyplňte jednoduchý investičný dotazník a zistite ako investovať vaše príspevky v starobnom dôchodkovom sporení.

loading

Výsledok investičného barometra

Chcem upraviť odpovede v dotazníku
fund change

Chcete zmeniť dôchodkový fond?“

O zmenu dôchodkového fondu môžete jednoducho požiadať kedykoľvek prostredníctvom klientskeho portálu WebKlient, alebo na obchodných miestach NN.


O zmenu môžete požiadať aj písomne vyplnením zmenového tlačiva, ktoré je potrebné vyplniť, podpísať a zaslať na centrálu spoločnosti.:

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Jesenského 4/C
811 02 Bratislava

Žiadosť o zmenu dôchodkového fondu

Upozornenie: Investičný barometer slúži na určenie rizikového profilu sporiteľa a vhodného dôchodkového fondu v starobnom dôchodkovom sporení. Vyhodnotenie dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním. NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. (ďalej ako „NN DSS“) nenesie zodpovednosť za rozhodnutia sporiteľa urobené na základe alebo v  súvislosti s týmto vyhodnotením dotazníka. Rovnako nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu vzniknutú konaním alebo nekonaním sporiteľa, na  základe alebo v súvislosti s vyhodnotením dotazníka. S účasťou na starobnom dôchodkovom sporení je spojené investičné riziko, ktorého miera je závislá od  investičnej stratégie jednotlivého dôchodkového fondu, ktorý NN DSS vytvorila a spravuje.

Doterajší alebo propagovaný výnos nie je zárukou budúceho výnosu.

money building

Výber správneho dôchodkového fondu je kľúčový

Voľba dôchodkového fondu významne ovplyvní výšku Vášho budúceho dôchodku z II. piliera. Dôchodkový fond môžete kedykoľvek bezplatne zmeniť prostredníctvom klientskeho portálu WebKlient alebo na obchodných miestach NN.