Online služba WebKlient nahradí portál Moja NN

V NN sa dlhodobo snažíme prinášať klientom jedinečné produkty, kvalitný servis a moderné digitálne riešenia. K takým určite patrí možnosť využívať vždy aktuálny online prehľad o vašom životnom poistení či sporení v II. pilieri prostredníctvom zabezpečeného online účtu. 

Máme záujem pridávať k online účtom nové užitočné funkcionality a portál Moja NN postupne nahradí inovovaná služba WebKlient. Aktuálne môžete stále využívať obe služby, od 16. augusta 2020 nájdete informácie o vašom životnom poistení či sporení v II. pilieri výlučne v službe WebKlient. 

Portál Moja NN bude po 15. auguste 2020 poskytovať informácie len k doplnkovému dôchodkovému sporeniu klienta v NN Tatry – Sympatia.  

Registrujte sa do bezplatnej služby WebKlient a objavte jej výhody.

 • Klientom, ktorí si zadali kontaktnú e-mailovú adresu na poistnej zmluve, budeme v nadchádzajúcich týždňoch postupne elektronicky posielať registračné kódy a jednoduchý návod, ako sa môžu zaregistrovať. 
 • Klienti so zmluvou uzavretou v II. pilieri nájdu svoj registračný kód a jednoduchý návod v ročnom výpise, ktorý sme posielali vo februári 2020. 
 • So žiadosťou o pomoc s registráciou sa môžete obrátiť aj na našu Klientsku linku.

Používate portál Moja NN a máte uzavreté životné poistenie či ste sporiteľom/poberateľom v II. pilieri?

 • Prístup k informáciám o svojom životnom poistení a starobnom dôchodkovom sporení (II. pilier) môžete získať už dnes prostredníctvom portálu WebKlient.
 • Portál Moja NN bude už čoskoro čiastočne nahradený službou WebKlient. V portáli Moja NN nebudú od 16. augusta dostupné žiadne informácie o životnom poistení či sporení v II. pilieri. 

Používate portál Moja NN a máte uzavretú účastnícku zmluvu (III. pilier)?

 • Ak máte uzavretú účastnícku zmluvu s NN Tatry - Sympatia (III. pilier), môžete k nej aj naďalej pristupovať cez portál Moja NN. O akejkoľvek zmene vás budeme včas informovať.

Objavte výhody bezplatnej služby WebKlient

Životné poistenie 

Vo svojom zabezpečenom klientskom účte nájdete aktuálne informácie o uzavretom poistení, vrátane prehľadu predpísaného poistného a realizovaných platbách. Využívaním služby WebKlient získate: 

 • detailné informácie o uzavretom poistení 
 • prehľad uskutočnených platieb
 • možnosť aktivácie SMS/e-mailových notifikácií
 • možnosť aktualizácie kontaktných údajov (email, telefón)
 • možnosť zaplatiť poistné online

II. pilier (starobné dôchodkové sporenie v DSS) 

Prostredníctvom zabezpečeného klientskeho účtu na webklient.nn.sk môžete jednoducho a pohodlne spravovať svoje dôchodkové sporenie, aktualizovať kontaktné údaje alebo uzavrieť dohodu o dobrovoľných príspevkoch. Veľmi praktická je možnosť online zmeny dôchodkových fondov a online archív, v ktorom nájdete aktuálny ročný výpis za rok 2019. Využívaním služby WebKlient získate: 

 • prehľad dôchodkových fondov,  pomer sporenia v dôchodkových fondoch
 • vývoj hodnoty osobného dôchodkového účtu
 • digitálny archív vzájomnej komunikácie a ročných výpisov
 • prehľad dobrovoľných a povinných príspevkov
 • možnosť zmeny dôchodkových fondov v rámci investičnej stratégie
 • možnosť aktualizácie kontaktných údajov (email, telefón)

Máte už zriadený klientsky účet v službe WebKlient?

Teší nás, že patríte k používateľom služby WebKlient. Prihlásiť sa môžete na webklient.nn.sk obvyklým spôsobom. Ak ste zabudli svoje heslo, kliknite na „Zabudol som svoje heslo“.