Vitajte na stránke pre klientov

Nezostaňte nikomu na krku

Ste pripravení prežiť starobu na vlastných nohách a naplno?

Unikátna 3-pilierová dôchodková kalkulačka

Vypočítajte si váš budúci dôchodok a nastavte si ho podľa vlastných preferencií.

Klientsky portál WebKlient

Majte prehľad o svojich zmluvách v NN. Online, kedykoľvek a kdekoľvek.

Výpisy z II. a III. piliera za rok 2023

Termíny zasielania ročných výpisov a viac informácií

Klient má kedykoľvek právo podať sťažnosť, ktorej riešením sa bude bezodkladne zaoberať oddelenie sťažností NN. Klient má možnosť podať sťažnosť písomne na oddelenie sťažností, Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, telefonicky prostredníctvom telefónnych liniek Kontaktného centra NN, e-mailom na adresu staznosti@nn.sk, osobne alebo prostredníctvom nižšie uvedeného formulára.

Číslo zmluvy povinné pole
Meno povinné pole
Priezvisko povinné pole
Telefónne číslo vo formáte +421 000 000 000
E-mail povinné pole, e-mail adresa vo formáte meno@domena.com
Popis Vašej sťažnosti povinné pole

Spracúvanie osobných údajov
Odoslaním tohto formulára dôjde k spracúvaniu vašich osobných údajov. Ďalšie informácie o spracúvaní poskytnutých osobných údajov sú dostupné na webstránke https://www.nn.sk/ochrana-osobnych-udajov.html.

Klient v prípade nespokojnosti s vybavením jeho podania, má možnosť riešiť vec mimosúdne a obrátiť sa na niektorý zo subjektov alternatívneho riešenia sporov:

  • Poisťovací ombudsman SLASPO;  ktorý rieši iba spory z poistných zmlúv, adresa: Slovenská asociácia poisťovní, Útvar poisťovacieho ombudsmana, Bajkalská 19B (severná veža, 4. poschodie), 821 01 Bratislava, https://www.poistovaciombudsman.sk/
  • Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S) Poprad; rieši všetky druhy spotrebiteľských sporov, adresa: Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S) Poprad, Bajkalská 2335/3, 058 01 Poprad, https://www.sospotrebitelov.sk/
  • Združenie na ochranu práv občana – AVES; rieši všetky druhy spotrebiteľských sporov , adresa: Združenie na ochranu práv občana – AVES, Jána Poničana 9, 841 07 Bratislava, P.O.BOX 29, https://www.zdruzenieaves.sk/