Vitajte na stránke pre klientov

Nezostaňte nikomu na krku

Ste pripravení prežiť starobu na vlastných nohách a naplno?

Unikátna 3-pilierová dôchodková kalkulačka

Vypočítajte si váš budúci dôchodok a nastavte si ho podľa vlastných preferencií.

Klientsky portál WebKlient

Majte prehľad o svojich zmluvách v NN. Online, kedykoľvek a kdekoľvek.

Výpisy z II. a III. piliera za rok 2023

Termíny zasielania ročných výpisov a viac informácií

Pri vyplácaní dávok z doplnkového dôchodkového sporenia overujeme totožnosť klienta.

Žiadate o výplatu dávok z doplnkového dôchodkového sporenia? Predtým, ako vám vyplatíme finančné prostriedky, potrebujeme overiť vašu totožnosť.

 

Kto môže overiť vašu totožnosť?

  • Finančný agent,
  • notár, matrika alebo obecný úrad,
  • poverený zamestnanec v klientskom centre NN,
  • alebo môžete žiadosť podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom.

 

 

Časté otázky a odpovede:

Naša spoločnosť NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s., je povinnou osobou v zmysle zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a teda má povinnosť, v súlade s internými predpismi a ustanoveniami zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení, identifikovať a overiť totožnosť (identifikáciu) žiadateľov o výplatu dávok z doplnkového dôchodkového sporenia pred výplatou finančných prostriedkov bez ohľadu na výšku výplaty.

Je to overenie vašich údajov v doklade totožnosti (mena,  priezviska, rodného čísla alebo dátumu narodenia, ak vám rodné číslo nebolo pridelené, adresy trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnej príslušnosti, druhu a čísla dokladu totožnosti) a overenie vašej podoby s podobou v doklade totožnosti. Overenie môžete vykonať za fyzickej prítomnosti alebo s použitím technických prostriedkov a postupov.

Aj kvalifikovaný elektronický podpis môžete použiť na overenie totožnosti pri výplate finančných prostriedkov z doplnkového dôchodkového sporenia (podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách v platnom znení).