Máte svoje príspevky a majetok v správnom doplnkovom dôchodkovom fonde?

Rozhodnutie, ktorý doplnkový dôchodkový fond si zvolíte, musíte urobiť samostatne. Vyplňte jednoduchý investičný dotazník a zistite, ako investovať Vaše príspevky v doplnkovom dôchodkovom sporení.

loading

Výsledok investičného barometra

Chcem upraviť odpovede v dotazníku
fund change

Chcete zmeniť doplnkový dôchodkový fond?

O zmenu doplnkového dôchodkového fondu môžete jednoducho požiadať kedykoľvek a bez poplatku prostredníctvom klientskeho portálu WebKlient, alebo na obchodných miestach NN.


O zmenu môžete požiadať aj písomne vyplnením zmenové tlačiva, ktoré je potrebné vyplniť, podpísať a zaslať na centrálu spoločnosti.

NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.
Jesenského 4/C
811 02 Bratislava

Upozornenie: Investičný barometer slúži na určenie rizikového profilu účastníka a vhodného príspevkového fondu v doplnkovom dôchodkovom sporení. Vyhodnotenie dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním. NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. (ďalej ako „NN TS“) nenesie zodpovednosť za rozhodnutia účastníka urobené na základe alebo v  súvislosti s týmto vyhodnotením dotazníka. Rovnako nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu vzniknutú konaním alebo nekonaním účastníka, na  základe alebo v súvislosti s vyhodnotením dotazníka. S účasťou na doplnkovom dôchodkovom sporení je spojené investičné riziko, ktorého miera je závislá od  investičnej stratégie jednotlivého príspevkového doplnkového dôchodkového fondu, ktorý NN TS vytvorila a spravuje.

Doterajší alebo propagovaný výnos nie je zárukou budúceho výnosu.

money building

Výber správneho doplnkového dôchodkového fondu je kľúčový

Voľba doplnkových dôchodkových fondov významne ovplyvní výšku Vášho budúceho dôchodku z III. piliera. Doplnkový dôchodkový fond môžete kedykoľvek bezplatne zmeniť prostredníctvom klientskeho portálu WebKlient alebo na obchodných miestach NN.