Prevody dôchodkových úspor z UK

Sme prví, ktorí vám to umožnia

Nezostaňte nikomu na krku

Ste pripravení prežiť starobu na vlastných nohách a naplno?

Unikátna 3-pilierová dôchodková kalkulačka

Vypočítajte si váš budúci dôchodok a nastavte si ho podľa vlastných preferencií.

Klientsky portál WebKlient

Majte prehľad o svojich zmluvách v NN. Online, kedykoľvek a kdekoľvek.

Výpisy z II. a III. piliera za rok 2023

Termíny zasielania ročných výpisov a viac informácií

Prevody dôchodkových úspor zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

V spoločnosti NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. (ďalej len „NN“) neustále pracujeme na tom, aby mali naši klienti dôstojný dôchodok a dostatočné zabezpečenie v starobe. Aj preto sme sa stali úplne prvou dôchodkovou inštitúciou (nielen na Slovensku, ale v rámci celého regiónu V4), ktorá umožňuje svojim klientom možnosť prevodu dôchodkových práv zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „UK“).

speech bubbles lamp

Pracovali ste v UK a máte tam svoje úspory?

  • Svoje dôchodkové úspory si môžete preniesť na Slovensko a pokračovať v ich zhodnocovaní.
  • Vďaka prevodu si úspory zjednotíte a v budúcnosti budete poberať jednu spoločnú dávku na Slovensku. 

Na základe našej žiadosti nám bolo Britským daňovým a colným úradom pridelené tzv. QROPS číslo, ktorého držiteľmi sú tzv. kvalifikované zahraničné dôchodkové schémy, zriadené mimo územia UK, do ktorých si ich klienti môžu žiadať o prevod dôchodkových práv získaných v UK.

Klienti NN, ktorí v minulosti pracovali v UK, si tak môžu svoje dôchodkové úspory preniesť na Slovensko a pokračovať v ich zhodnocovaní v rámci doplnkového dôchodkového sporenia. V budúcnosti predídu zložitým procesom žiadosti o priznanie dôchodkovej dávky v UK a cezhraničnému poberaniu dávok. Vďaka prevodu si klienti budú vedieť zjednotiť dôchodkové úspory a poberať jednu spoločnú dávku na Slovensku.

Click for English version

Kontakty 

Poradíme vám a zodpovieme na vaše otázky.