Prečo pracovať v NN?

 • Sme stabilná medzinárodná spoločnosť s množstvom ocenení a s výborným postavením na slovenskom finančnom trhu.
 • Zaistíme vám spoločenskú vážnosť a prestíž.
 • Možnosť kariérneho rastu je na každom jednotlivcovi.
 • Sme atraktívnym zamestnávateľom, ktorý sa o svojich pracovníkov zaujíma.
 • Sme spoločensky zodpovednou spoločnosťou. Preto podporujeme rôzne charitatívne projekty.
 • Máme pružný pracovný čas.
 • Zamestnancom ponúkame širokú škálu benefitov.
 • Organizujeme firemné športové podujatia, akcie pre deti našich zamestnancov a pracovníkov Obchodnej služby, mimopracovné aktivity a zaujímavé eventy.
 • Ponúkame možnosť spolupráce aj študentom a absolventom stredných a vysokých škôl.

Benefity

Našim zamestnancom ponúkame rad zamestnaneckých výhod

 • Príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie
 • Príspevok zamestnávateľa na životné poistenie NN SMART a nižšie poplatky súvisiace so správou poistnej zmluvy
 • Podielové fondy NN Investment Partners: Poskytnutie zľavy zo vstupných poplatkov.
 • Príspevok zamestnávateľa na zdravotnú starostlivosť v sieti moderných zdravotných zariadení
 • Možnosť pracovať z domu, pružný pracovný čas
 • Príspevok zamestnávateľa na dopravu: Poskytnutie príspevku na dopravu ako čiastočná kompenzácia vynaložených nákladov zamestnancov na dopravu do zamestnania.
 • Odmena zamestnancovi za pracovné jubileum: Vyplatenie odmeny v závislosti od počtu odpracovaných rokov v spoločnosti.
 • Príspevok na stravné lístky: Poskytnutie stravného lístka v hodnote nad limit stanovený zákonom.
 • Stravné lístky poskytované aj za dni dovolenky
 • Dovolenka nad rámec zákona: Jeden pracovný týždeň dovolenky nad ustanovený nárok v zmysle Zákonníka práce.
 • 3 dni plateného voľna navyše
 • Teambuildingové aktivity a firemné podujatia
 • Dlhodobá podpora profesionálneho a osobného rastu