Kontaktný formulár pre firmy

Názov firmy povinné pole
Sídlo povinné pole
E-mail povinné pole, e-mail adresa vo formáte meno@domena.com
Telefónne číslo vo formáte +421 000 000 000
Kontaktná osoba povinné pole
O aké benefity máte záujem?
O aké benefity máte záujem povinné pole

Odoslaním tohto formulára dôjde k spracúvaniu Vami poskytnutých osobných údajov zo strany NN Životná poisťovňa, a.s., IČO: 35 691 999, so sídlom: Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava) pre účely Vašich ďalších predzmluvných rokovaní s NN Životnou poisťovňou, a.s. o zabezpečení poistenia Vašich zamestnancov. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením poistnej zmluvy s  NN Životnou poisťovňou, a.s. v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Ďalšie informácie o spracúvaní poskytnutých osobných údajov sú dostupné na www.nn.sk v časti Ochrana osobných údajov.

Odoslaním tohto formulára dôjde k spracúvaniu Vami poskytnutých osobných údajov zo strany NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s., IČO: 35 976 853, so sídlom: Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava) pre účely Vašich ďalších predzmluvných rokovaní s NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. o zabezpečení Vašich zamestnancov prostredníctvom doplnkového dôchodkového sporenia. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zamestnávateľskej zmluvy s  NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Ďalšie informácie o spracúvaní poskytnutých osobných údajov sú dostupné na www.nn.sk v časti Ochrana osobných údajov.

Sprievodný text povinné pole

Potrebujete pomôcť? Sme tu pre vás.