Domov / Občania / Nezostaňte nikomu na krku - online dotazník

Ste pripravený na dlhú starobu?

Radi by sme vám položili niekoľko otázok, aby sme vás trochu lepšie spoznali a aby bol test vašej prípravy na dlhý život čo najosobnejší. Poskytnuté informácie spracúvame iba v rámci aplikácie tohto online testu a na zobrazenie vašich výsledkov. Tieto informácie sa po použití vymažú a nebudú ďalej spracúvané.

Spravte si náš online test. Jeho vyplnenie zaberie približne 3 minúty.