Naša filozofia a hodnoty

Naše hodnoty

Naším cieľom je dať ľuďom jasne najavo, že nám na nich záleží a sú dôležití. Chceme im pomáhať starať sa o to, na čom im najviac záleží. Aby sme to dosiahli, nemôžeme byť zložití a nezrozumiteľní. Akí teda chceme byť?

 

care

CARE: starostliví a láskaví

Našim ľuďom dávame možnosť neustále sa vzdelávať a rozvíjať sa v zdravom pracovnom prostredí. Vedieme ich k tomu, aby dokázali splniť očakávania našich klientov. Nech už čelíte akejkoľvek zmene, stojíme pri vás.

clear

CLEAR: zrozumiteľní a otvorení

Komunikujeme zodpovedne a čestne. Našim klientom vieme odborne poradiť a pomôcť. Používame zrozumiteľný jazyk. Sme vnímaví, počúvame so záujmom a vítame spätnú väzbu.

commit

COMMIT: spoľahliví a dôveryhodní

Sme čestní. Sme zodpovední za to, čo robíme. Plníme sľuby. Dodržujeme platné zákony a medzinárodné smernice. Obchodujeme len s dôveryhodnými a so spoľahlivými partnermi. Pri našom podnikaní myslíme na budúcnosť.

Podľa týchto hodnôt sa správame k našim klientom, aj k sebe navzájom. 

Naša filozofia

 • Zmysel našej práce

  Pomáhame ľuďom starať sa o to, na čom im najviac záleží.

 •  

 • Naše ambície

  Chceme sa stať lídrom na trhu, ktorý je známy kvalitnými službami a produktmi, šikovnými zamestnancami a svojím prínosom pre blaho spoločnosti.

 •  

 • Prísľub našej značky

  Na vás záleží.

Pomáhame ľuďom starať sa o to, na čom im najviac záleží.

Naše strategické záväzky

Klienti a predaj

Našich klientov vidíme vždy na začiatku všetkého, čo robíme.

Produkty a služby

Vyvíjame a poskytujeme atraktívne produkty a služby.

Ľudia a organizácia

Vzdelávame a podporujeme kolegov k najlepším výkonom.

Finančná sila

Sme finančne silní a snažíme sa dosiahnuť solídne dlhodobé výnosy pre akcionárov.

Spoločnosť

Prispievame k blahu ľudí a našej planéty.

Potrebujete pomôcť? Sme tu pre vás.