Akcie NN Group boli dnes uvedené na burzu. Cena za jednu akciu bola stanovená na 20 eur.

Akcie NN Group boli dnes uvedené na burzu. Cena za jednu akciu bola stanovená na 20 eur.

Dnes, 2. 7. 2014 o 9.00 hod., sa začali na amsterdamskej burze Euronext obchodovať akcie NN Group. Cena za jednu akciu bola stanovená na 20 eur.

ING Group sa po konzultácii s NN Group rozhodla navýšiť objem akcií, ktoré bude v rámci prvej tranže IPO (primárneho úpisu akcií) ponúkať, z pôvodne oznámených 70 miliónov eur na 77 miliónov eur. Dôvodom je veľký záujem investorov. Tzv. deň vysporiadania (ukončenie prvej časti IPO) sa očakáva 7. júla 2014. V tento deň sa NN Group stane nezávislou organizáciou a bude zavedený nový korporátny model riadenia so správnou, výkonnou a dozornou radou.   

Z oznámenej ceny a objemu akcií vyplýva, že finančné prostriedky, ktoré z obchodovania ING Group získa, dosiahnu 1,5 miliardy a hodnota samotnej NN Group bude potom približne 7 miliárd eur.
   
Z ponúkaných akcií bolo približne 94,8 % alokovaných medzi holandských a medzinárodných inštitucionálnych investorov a približne 5,2 % medzi drobných investorov pôsobiacich v Holandsku.  

Predajom akcií v rámci tejto tranže sa vlastnícky podiel ING v NN Group zníži na 71,4 %. To je v súlade s  požiadavkou Európskej komisie, podľa ktorej má ING Group odpredať viac ako 50 % akcií NN Group do decembra 2015 a zostávajúci podiel do 31. decembra 2016.