Informácia o výhercoch súťaže Cesta rozprávkovým lesom

V rámci súťaže Cesta rozprávkovým lesom, ktorá sa konala dňa 30. 5. 2015 na Králikoch, ceny získali:

  • TV Thomson – Natália Koľová
  • X-Box – Milan Halaj, Oľga Filipa Ondrejková
  • Tablet – Zutana Fortiaková, Ivana Soukupová, Daniela Dyntárová