Informácie o opatreniach týkajúcich sa prechodu na Euro

Vážení účastníci doplnkového dôchodkového sporenia,
dovoľujeme si Vás informovať, o opatreniach, pravidlách a postupoch, ktoré spoločnosť NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s., vykonala a vykoná na zabezpečenie plynulého prechodu zo slovenskej meny na euro.