Oznámenie o zmene štatútov dôchodkových fondov a o zmene Informačného prospektu ING DSS (19.7.2010)

Vážení sporitelia,

dovoľujeme si Vás informovať, že na základe predchádzajúceho súhlasu NBS a schválenia predstavenstvom spoločnosti dňa 15.7.2010, boli zmenené štatúty všetkých 3 dôchodkových fondov spravovaných ING DSS. Predstavenstvo spoločnosti zároveň rozhodlo aj o zmene Informačného prospektu.

Zmenené dokumenty nadobúdajú účinnosť 15- tym dňom od ich uverejnenia na internetovej stránke, t.j. dňa 2. 8. 2010.

Zmenené dokumenty sú k dispozícii v záložke „fondy“.