Oznámenie o zmene štatútov doplnkových dôchodkových fondov NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.

Dňa 14.1.2019 boli schválené nové znenia štatútov všetkých doplnkových dôchodkových fondov s účinnosťou od 1.2.2019.