Oznámenie o zmene štatútov a informačných prospektov dôchodkových fondov NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s.

14.1.2019 boli predstavenstvom spoločnosti NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. schválené nové znenia štatútov a informačných prospektov všetkých dôchodkových fondov NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. s účinnosťou od 1.2.2019.