Zvýšenie DPH nemá vplyv na produkty ING Poisťovne

Zvýšenie DPH nemá vplyv na produkty ING Poisťovne

Vážení klienti,

radi by sme Vás informovali, že z produktov životného poistenia a dôchodkového sporenia ponúkaných spoločnosťou ING sa neplatí daň z pridanej hodnoty. Preto zvýšenie DPH z 19 % na 20 %, ktoré nastalo od  1.1.2011, nemá vplyv na odvádzanú výšku vašich príspevkov ani na výšku plnení pri súčasných produktoch spoločnosti ING. Teda nemení sa predpísané poistné a v prípade poistnej udalosti, či žiadosti o dávky sa oproti stavu v roku 2010 nezmení ani výška vyplatenej sumy.