Anna Huščavová generálnou riaditeľkou pre retail ING SR a členkou VRR ING ČR/SR

Anna Huščavová generálnou riaditeľkou pre retail ING SR a členkou VRR ING ČR/SR

Finančná skupina ING naďalej posilňuje svoju pozíciu na slovenskom trhu. Vedenie ING preto posilnilo top manažment v Bratislave vymenovaním generálnej riaditeľky pre retail ING SR Anny Huščavovej do funkcie s účinnosťou od 1. augusta 2006.

Anna Huščavová promovala na Ekonomickej univerzite, Fakulte manažmentu, na ktorej obhájila aj vedeckú hodnosť. Začiatok jej profesionálnej kariéry je spojený so Slovenskou technickou univerzitou v Košiciach a Ekonomickou univerzitou v Bratislave, kde prednášala strategický manažment a finančné plánovanie. Po obhájení vedeckého titulu na Ekonomickej univerzite začala pracovať vo finančnom sektore, kde postupne pracovala na pozícií Senior manažéra pre retailové služby a obchod v Poľnobanke, riaditeľky Certus a.s., riadila divíziu retailového bankovníctva v UniBanke, zastupovala spoločnosť Pioneer Investment Limited pri jej uvedení na slovenský trh. Svoje skúsenosti s budovaním a manažovaním nových segmentov na trhu využívala aj naposledy ako Senior Executive Manažér vo Všeobecnej úverovej banke.

Na pozícii generálnej riaditeľky pre retail ING SR bude zodpovedať za obchodnú sieť ING SR vrátane korporátneho obchodu, t.j. predajného kanála Employee Benefits.

Zároveň je členkou Výkonnej rady Retailu ING ČR/SR.

Predsedom Výkonnej rady Retailu a generálnym riaditeľom ING ČR/SR, ktorý je priamym nadriadeným Anny Huščavovej je Dick Okhuijsen, pôsobiaci v Prahe. Ďalším členom výkonnej rady pôsobiacim v SR je generálny riaditeľ pre životné poistenie a dôchodky ING SR Frans van der Ent.

Kontakt: Jana Burdová, hovorkyňa ING SR, tel.:+421 259 313 510; e-mail:

ING je globálnou finančnou inštitúciou holandského pôvodu, ponúkajúcou služby v oblastiach bankovníctva, poisťovníctva a správy aktív 60 miliónom súkromných, firemných a inštitucionálnych klientov v 50 krajinách. S viac než 115 000 zamestnancami sa ING skladá zo širokého spektra prominentných spoločností. Na Slovensku pod značkou ING pôsobia ING Životná poisťovňa, ING DSS, ING DDP, ING Tatry-Sympatia d.d.s., ING BANK, N.V., pobočka zahraničnej banky a ING Management Services, s.r.o.,

 

Naše ambiciózne ciele v Slovenskej republike môžu byť dosiahnuté jedine s vhodne riadenou multidistribučnou sieťou, profesionálnou obchodnou službou a vysoko schopnými ľuďmi . Som rád, že Anna Huščavová posilnila náš tím a som presvedčený, že plne využije svoje bohaté skúsenosti a prispeje k strategickému rozvoju ING v SR, uviedol generálny riaditeľ predseda Výkonnej rady Retailu ING ČR&SR Dick Okhuijsen.