Informácia o zlúčení podielových fondov

Informácia o zlúčení podielových fondov

ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky

si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 15.12.2008 spoločnosť ING (L) Invest, verejná investičná spoločnosť s variabilným kapitálom (SICAV) zapísaná v obchodnom registri (R.C.S.) v Luxembursku pod číslom B 44873, so sídlom 52, route d’Esch, L-2965 Luxembourg zlučuje aktíva podfondu ING (L) Invest Global High Dividend v SKK do podfondu ING (L) Invest Global High Dividend v EUR a aktíva podfondu ING (L) Invest European Real Estate v SKK do podfondu ING (L) Invest European Real Estate v EUR. K zlúčenie dochádza na základe rozhodnutia správnej rady spoločnosti.

Dôvodom pre zlúčenie podfondov je zánik slovenskej meny a jej prechod na menu euro ku dňu 1.1.2009.
Na základe tejto skutočnosti bude:

o dňa 10.12. 2008 od 13:00 hod. ukončené obchodovanie s podfondmi ING (L) Invest Global High Dividend a ING (L) Invest European Real Estate denominovaných v SKK. Všetky platby zaslané na bankové účty týchto podfondov po tomto termíne budú automaticky vrátené na účet, z ktorého boli zaslané.

o dňa 10.12. 2008 od 13:00 hod.pozastavené obchodovanie s podfondmi ING (L) Invest Global High Dividend a ING (L) Invest European Real Estate denominovaných v EUR. Všetky pokyny budú spracované a zaradené do objednávky dňa 15.12.2008.

V prípade, že do 10. decembra 2008 do 13.00 hod nebude doručený riadny pokyn na prestup do iného podfondu alebo riadny pokyn na spätný odkup, budú Vaše cenné papiere prevedené do podfondov ING (L) Invest Global High Dividend a ING (L) Invest European Real Estate denominovaných v EUR. Výmenný pomer pre prevod bude stanovený podľa NAV (čistej hodnoty aktív) vypočítanej 12. decembra 2008 zo záverečných kurzov zo dňa 11. decembra 2008.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností sú Vám k dispozícii naši kvalifikovaní operátori na čísle nášho Kontaktného centra ING 0850 464 111.