ING prichádza na trh s novým typom podielového fondu, ktorý v Slovenskej republike nemá obdobu.

ING prichádza na trh s novým typom podielového fondu, ktorý v Slovenskej republike nemá obdobu.

Spoločnosť ING dnes predstavila úplne nový podielový fond určený každému, kto má záujem o kombináciu pravidelných stabilnejších výnosov, obmedzeného rizika a vysokej likvidity. ING Multifond Aktiv V5 je aktívne spravovaný konzervatívny fond v eurách, zaistený proti menovému riziku. Láka predovšetkým cielením ročného výnosu o 2 % nad výnosy peňažného trhu a obmedzeným rizikom. Fond je určený všetkým, kto chcú svoje prostriedky zhodnotiť ešte lepšie než s využitím sporiaceho účtu, a pritom pokojne spať.

"Pred pár rokmi sme s ING Kontom naštartovali vlnu obľuby sporiacich účtov a naučili tak verejnosť sporiť, teraz ju chceme s Multifondom Aktiv V5 naučiť investovať," zhrnul vznik fondu Libor Vaníček, riaditeľ marketingu a priamej distribúcie ING Retail ČR/SR. Fond je pripravený najmä pre klientov, ktorí majú záujem o investície, ale odrádza ich komplikovanosť výberu medzi podielovými fondmi a pri niektorých investičných stratégiách pomerne vysoké riziko straty. Medzi hlavné výhody ING Multifondu Aktiv V5 patrí cielený ročný výnos o 2 % vyšší než je sadzba Euribor 3M, čo odpovedá čistému 1 – 1,5 % nad sporiace účty, a to za značne vysokej miery istoty (ak dôjde k eventuálnemu poklesu hodnoty fondu, nemal by s 95 percentnou pravdepodobnosťou nikdy prekročiť 5 %). To fond dosiahne investíciami do päť a viac kategórii aktív, výberom najlepších dostupných investícii a aktívnou správou. "Aktívna správa znamená, že v prípade nepriaznivej situácie na trhu, správca fondu stabilizuje portfólio proti poklesom presunom investícii medzi jednotlivými aktívami," objasnil Róbert Bohyník, riaditeľ ING Investment Management ČR/SR. Tie tvoria napríklad obligácie, peňažné nástroje, komodity, akcie, nehnuteľnosti a hedge fondy. Do fondu je pritom možné investovať už od 20 € / 602,52 SKK.

ING Multifond Aktiv V5 je tak ďalším atraktívnym produktom z dielne ING. "Tento fond je skutočnou novinkou nielen na našom trhu. Podobný produkt mohli doteraz v Európe využívať len klienti luxemburského privátneho bankovníctva, v Slovenskej republike doň môže investovať skutočne každý," doplnil Libor Vaníček.

Klienti fondu ocenia aj ďalšie výhody, na ktoré sú zvyknutí z ING Konta. Medzi ne patria napríklad možnosť každodenných vkladov a výberov, nulové vstupné a výstupné poplatky a jednoduché ovládanie prostredníctvom internetového bankovníctva. Upisovacie obdobie fondu bolo zahájené 18. januára.

Porovnanie ING Konta a ING Multifond Aktiv V5

ING Konto

Multifond Aktiv V5

Typ

sporenie

investícia

Úrok / výnos

aktuálne 1,5 % p.a.

cielený výnos + 2 %
nad výnosy peňažného trhu

Riziko

Žiadné investičné

ročný pokles max. 5 %
(s pravdepodobnosťou 95 %)

Poplatky

žiadne

správcovský poplatok 1 %

Ovládanie

cez internetové bankovníctvo

cez internetové bankovníctvo

Výška vkladu

ľubovoľná

minimálne 20 € / 602,52 SKK

Vklady a výbery

denné

denné

Určené

všetkým

všetkým