ING Slovensko prináša výsledky za rok 2003

Upravený prevádzkový hrubý zisk stúpol o 21 % z 2002 na 17,09 mil. € / 515 mil. SKK. Upravený prevádzkový hrubý zisk banky stúpol o 26% na 7,63 mil. € / 230 mil. SKK Upravený prevádzkový hrubý zisk poisťovne stúpol o 18% na 9,46 mil. € / 285 mil. SKK

Poistenie

Celkové aktíva stúpli o 22% na úroveň 0,219 mld. € / 6,6 mld. SKK. Hrubé predpísané poistné vzrástlo o 5 % z úrovne 0,066 mld. € / 2 mld. SKK na 0,069 mld. € / 2,1 mld. SKK. Počet zmlúv celkom vzrástol o 7%, z minuloročných 150 333 na 160 288. Aktíva v správe stúpli o 26% na 0,2 € / 6,03 mld. SKK

Bankovníctvo

Nárast zisku o 44,5% oproti r. 2002.Hrubý zisk stúpol zo 5,145 mil. € / 155 mil. SKK. za 2002 na 8,099 mil. € / 244 mil. SKK. v 2003. Celkové aktíva vzrástli o 16,1 % na úroveň 1,337 mld. € / 40,3 mld. SKK. Bežný účet ING KONTO vykázal ďalší nárast počtu klientov. K 31.12.2003 evidovala 13 343 účtov s celkovým vkladom 0,082 mld. € / 2,5 mld. SKK.

Prehlásenie predsedu výkonnej rady

"Rok 2003 bol pre ING úspešným. Potvrdili sme našu stabilnú pozíciu na slovenskom trhu životného poistenia a bankovom trhu", povedal Dick. J. Okhujsen, Predseda výkonnej rady a generálny riaditeľ ING ČR a SR.

Výhľad 2004

Výkonná rada je mierne optimistická pri výhľade na rok 2004. V nadchádzajúcom roku bude ING naďalej upevňovať súčasné silné stránky.

Poisťovníctvo

Nationale-Nederlanden poisťovňa, a.s.,ktorá od 5. februára pôsobí pod novým obchodným menom ING Životná poisťovňa, a.s. prináša klientom najmä produkty z oblasti živoného poistenia. Medzi najobľúbenejšie produkty pritom patrili Investičné životné poistenie, s priemernou sumou 9 294,29 € / 280 000 SKK. ING Životná poisťovňa, a.s., pôvodne ING Nationale-Nederlanden, vykázala ku koncu roka 2003 silný nárast celkových aktív na úroveň 0,219 mld. € / 6,6 mld. SKK. Celkové aktíva tak v porovnaní s úrovňou k 31.12. 2002 vyrástli o 22%. Aktíva v správe stúpli o 26% na 6,03 mld. Miernejší nárast vykázala poisťovňa v hrubom predpísanom poistenom, a v celkovom počte zmlúv . Hrubé predpísané poistné vzrástlo z úrovne 0,066 mld. € / 2 mld. SKK na 0,069 mld. € / 2,1 mld. SKK, t.j. o 5 %. Počet zmlúv celkom vzrástol o 7%, z minuloročných 150 333 na 160 288.

Bankovníctvo

ING BANK N.V., pobočka zahraničnej banky pokračovala v minulom roku v zbierke medzinárodných ocenení. Piatykrát bola ocenená prestížnym časopisom TMI "Best Cash Manangement Bank in Eastern Europe" a následne magazínom Global Finance ako "Best sub-custodian in CE Europe". Na slovenskom trhu vykázala v roku 2003 nárast zisku o 44,5% , keď hrubý zisk vzrástol z 5,145 mil. € / 155 mil. SKK, vykázaných k 31.12.2002 na 224 mil. Sk k 31.12.2003. Celkové aktíva vzrástli o 16,1 % na úroveň 40,3 mld. Sk. Pri raste vkladov, banka vykázala mierny pokles pohľadávok voči klientom. Bežný účet ING KONTO vykázal ďalší nárast počtu klientov. K 31.12.2003 evidovala 13 343 účtov s celkovým vkladom 2,5 mld. Sk. Ponuku retailových produktov rozšírila banka o 7 podielových fondov denominovaných v euro, USD a SK. V súčasnosti ponúka ING Višegrádsky akciový fond, ING Slovenský fond peňažného trhu , ING Slovenský dlhopisový fond , ING (L) Renta Fund Dollar, ING (L) Renta Euromix Bond, ING (L) Invest European Equity, ING (L) Invest World.

ING doplnková dôchodková poisťovňa rozširuje portfolio finančných produktov ING na Slovensku.

ING doplnková dôchodková poisťovňa dopĺňa ponuku finančných produktov globálnej skupiny ING na Slovensku o doplnkový starobný dôchodok; doplnkový invalidný dôchodok; výsluhový dôchodok a pozostalostný dôchodok. a bežný účet ING KONTO s priemerným zostatkom 6 107,68 € / 184 000 SKK. ING DDP je vstupným krokom ING na trh penzijného poistenia na Slovensku a potvrdzuje záujem o pôsobenie tak v III. ako aj v II. piliery.

Výkonná rada ING 2004

Jednotlivé spoločnosti ING v ČR a SR sú od novembra 2001 sú riadené 5 člennou Výkonnou radou ING ČR&SR, ktorej predsedom a generálnym riaditeľom je od 1. februára 2004 Dick J. Okhuijsen . Ďalšími členmi sú Tomáš Nidetzký, výkonný riaditeľ pre retailové finančné služby, Renáta Mrázová , výkonná finančná riaditeľka Paul Matoušek, výkonný riaditeľ pre IT a Operations a Piet van Zanten, ad interim generálny riaditeľ wholesale. Hans van Essen bol menovaný generálnym riaditeľom ING BANK N.V. pobočka zahraničnej banky od 1. februára 2004.

Ocenenia za charitu

V roku 2003 bola ING ocenená prestížnou cenou VIA BONA Slovakia za charitatívne aktivity. Okrem toho pokračovala v podpore Slovenského zväzu ľadového hokeja a Hokejovej siene slávy.

My ING

ING SK o vysledkoch za rok 2003 (198 KB)

ING Slovakia reports on full year 2003 (186 KB)