ING na Slovensku vykázalo v treťom štvrťroku 2003 rast aktív v správe o 56%

Poisťovacia časť  ING v Slovenskej republike, reprezentovaná životnou poisťovňou ING (známou ako ING Nationale-Nederlanden) vykázala v treťom štvrťroku 2003  rast hrubého prepdísaného poisteného o viac ako  6 % na úroveň 1,57 mld. Sk, takmer  7% nárast počtu klientov a 10,6% nárast početu poistných zmlúv. Počet zmlúv stúpol v minuloročných 139 697(v septembri 2002) na  tohtoročných 154 456 k 30. 9.2003.  V medziročnom porovnaní najvzýraznejšie vzrástli celkové aktíva, z 4,86 mld. Sk v treťom štvrťroku 2002 na 6,33 mld. Sk v tomto roku, čo je viac  ako 30 % .  Pokles zisku, ktorý poisťovňa zaznamenala v medziročnom porovnaní bol spôsobený nižšou úrokovou mierou.

ING BANK N.V., pobočka zahraničnej banky    v Bratislave, predstaviteľ bankovej divízie ING, sa zameriava naďalej na korporátnu klientelu,  no rozširuje i svoje retailové aktivity. Popri svojom prvom  retailovom produkte – účte ING KONTO, ktorý pokračuje vo svojej rastúcej tendencii, uviedla v treťom štvrťroku investičnú produktovú líniu – ING otvorené podielové fondy, denominované v SK, eurách a dolároch.

Banka vykázala ku koncu tretieho štvrťroka 2003 rast zisku na 213,6 mil. Sk  z úrovne 204,8 mil. Sk. Tento 4,3% rast sprevádzal mierny pokles rast celkových aktív, spôsobený novou metodikou účtovania repo obchodov. Objem úverov poskytnutých klientom sa zmenil veľmi mierne  a zachoval si úroveň z minulého roku.


ING Group, medzinárodná spoločnosť poskytujúca integrované finančné služby so sídlom v Amsterdame,  vykázala za prvých mesiacov čistý prevádzkový zisk 3 515 miliónov USD/ 3 012 mil. € / 90 739,512 mil. SKK za tretí štvrťrok 2003, čo predstavuje rast o 11 percent v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2002. (viac nájdete na www.ing.com).

Podľa amerického ekonomického magazínu Fortune  je ING v roku 2003 svetovou jednotkou v životnom poistení a jednotkou  medzi najväčšími holandskými spoločnosťami. ING BANK bola zároveň piatykrát vyhlásená  časopisom  Treasury Management International. "Best Cash Management Bank in Eastern Europe"  a magazinom Global Finance „ Best sub-custodian in CEE".

ING pôsobí v 60 krajinách sveta a má viac ako 60 miliónov klientov. Z hľadiska trhovej kapitalizácie je jednou z najväčších finančných skupín na svete. V Českej republike i na Slovensku pôsobí od roku 1991 v oblastiach poisťovníctva, bankovnictva a správy aktív.  ING lev, logo spoločnosti je prostredníctvom sponzoringu spojené so slovenským národným tímom ľadového hokeja, Hokejovou Sieňou slávy a plavkyňou Martinou Moravcovou. ING je zároveň nositeľom ocenenia za charitu

My ING

Tlačová správa (145 KB)