LION Charitatívny fond ING rozdelil príspevky roku 2006

LION Charitatívny fond ING rozdelil príspevky roku 2006

Zlepšenie kvality života sociálne slabých detí a detí so zdravotnými problémami je hlavným poslaním Charitatívneho fondu LION, ktorýfinancuje v rámci svojej nadácie SOCIA finančná skupina ING. Ide o fond, ktorý už takmer 5 rokov podporuje deti na Slovensku a ktorý bol základom pre vytvorenie špeciálneho projektu na podporu vzdelávania postihnutých detí pod názvom ING Šanca pre deti.

Na svojom druhom tohtoročnom zasadnutí rozhodla Správna rada fondu o rozdelení 16 677,28 € / 502 420 SKK pre 18 žiadateľov.

Zoznam podporených žiadateľov bude zverejnený na internetových stránkach www.ing.sk a http://www.socia.sk/.

Nadáciu SOCIA založila finančná skupina ING spoločne so Spolupracujúcimi holandskými nadáciami pre strednú a východnú Európu s cieľom podporovať reformy sociálneho systému, zvyšovať kvalitu života sociálne znevýhodnených skupín a posilňovať sociálnu súdržnosť obyvateľov Slovenska. Týmto spôsobom ING v SR nadviazala v roku 2002 na celosvetovú iniciatívu skupiny rozvíjať CSR prístup – projekty sociálnej zodpovednosti firiem).

V roku 2006 rozdelila finančná skupina ING prostredníctvom projektu Zmeňme segragúciu na integráciu (IN Šanca pre deti) už 79 665,40 € / 2,4 mil. SKK Sk.

Ďalšie zasadnutie Správnej rady fondu sa ukutoční v roku 2007.. Formuláre žiadostí sú na stránkach www.ing.skhttp://www.socia.sk/. Žiadatelia budú o rozhodnutiach informovaní v priebehu 8 týždňov od zasadnutia.

Na ďalšie otázky odpovie: Pavol Čunderlík, PR agentúra NEOPUBLIC, e-mail:

ING je globálnou finančnou inštitúciou holandského pôvodu, ponúkajúcou služby v oblastiach bankovníctva, poisťovníctva a správy aktív 60 miliónom súkromných, firemných a inštitucionálnych klientov v 50 krajinách. S viac než 115 000 zamestnancami sa ING skladá zo širokého spektra prominentných spoločností. Na Slovensku pod značkou ING pôsobia ING Životná poisťovňa, ING DSS, ING DDP, ING Tatry-Sympatia d.d.s., ING BANK, N.V., pobočka zahraničnej banky a ING Management Services, s.r.o.