Tento webový server používa cookies

K personalizácii obsahu a reklamy, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu našich návštevností využívame cookie súbory. Informácie o tom, ako používate náš web, sa delíme s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Partneri tieto údaje môžu kombinovať s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli alebo ktoré získali v dôsledku používania ich služieb.

Zobraziť detaily Akceptovať

Nutné cookies pomáhajú, aby bola webová stránka použiteľná tak, že umožní základné funkcie ako navigácia stránky a prístup k zabezpečeným sekciám webové stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies.

Meno Poskytovateľ Účel Uplynutie Typ
JSESSIONID pojistovna.nn.cz Funkčné cookie webovej aplikácie Session HTTP
TS# pojistovna.nn.cz
Ukladá stav súhlasu užívateľa so súbormi cookies pre aktuálnu doménu
Session HTTP

 

Štatistické cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby porozumeli, ako návštevníci používajú webové stránky. Anonymne zbierajú a oznamujú informácie.

Meno Poskytovateľ Účel Uplynutie Typ
_ga nn.cz Používa služba Google Analytics - Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa web. 2 roky HTTP
_gali nn.cz Používa služba Google Analytics k zberu údajov o používanie webu Session HTTP
_gat nn.cz Používá služba Google Analytics - Neuchovává žádné informace o uživatelích, jen limituje dotazy posílané na doubleclick.net Session HTTP
_gid nn.cz Používa služba Google Analytics - neuchováva žiadne informácie o užívateľoch, len limituje otázky posielané na doubleclick.net Session HTTP
s_cc nn.cz Používa sa na overenie, či prehliadač používateľa podporuje cookies. Session HTTP
s_fid nn.cz
Uloží aktuálnu verziu aplikácie Flash, ktorá je k dispozícii v prehliadači používateľa.
2 roky HTTP
s_sq nn.cz Zaznamenáva informácie o klikanie na stránke. Session HTTP
s_vi ingpojistovna.d3.sc.omtrdc.net Registruje jedinečný identifikátor, ktorý identifikuje zariadenie používateľa pre opakovanie návštevy. 2 roky HTTP

 

Marketingové cookies sú používané pre sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobraziť reklamu, ktorá je relevantná a zaujímavá pre jednotlivého používateľa a týmto hodnotnejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.

Meno Poskytovateľ Účel Uplynutie Typ
0 adform.net Neklasifikované 2 roky HTTP
ads/user-lists/# google.com Označí toho, kto navštívil web alebo dokončil nákup, k potenciálnemu nastavenie remarketingové kampane alebo cielenie reklamy. Session HTTP
C adform.net Používa sa na overenie, či prehliadač používateľa podporuje cookies. 30 dní HTTP
cid adform.net Optimalizuje zobrazenie reklamy na základe kombinácie pohybu užívateľa a rôznych ponúk inzerentov pre zobrazovanie reklám užívateľov. 2 mesiace HTTP
collect google-analytics.com Používa sa na odosielanie dát do Google Analytics o zariadení a správaní návštevníka. Sleduje návštevníka cez ciele a marketingové kanály. Session HTTP
GPS youtube.com Zaregistruje na mobilných zariadeniach jedinečné ID umožňujúce sledovanie na základe zemepisnej polohy GPS. Session HTTP
IDE doubleclick.net Používa spoločnosť Google DoubleClick k registrácii a hlásenia akcií užívateľov webu po zobrazení alebo kliknutí na reklamy inzerenta s cieľom merať efektívnosť reklamy a prezentovať cielené reklamy užívateľovi. 2 roky HTTP
r/collect doubleclick.net Používa spoločnosť Google DoubleClick na personalizáciu reklám zobrazovaných používateľom na základe predchádzajúcich návštev na našich webových stránkach Session Pixel
Serving/TrackPoint adform.net Používa spoločnosť Google DoubleClick k registrácii a hlásenia akcií užívateľov webu po zobrazení alebo kliknutí na reklamy inzerenta s cieľom merať efektívnosť reklamy a prezentovať cielené reklamy užívateľovi. Session Pixel
test_cookie adform.net Používa sa na overenie, či prehliadač používateľa podporuje cookies. Session HTTP
uid adform.net Registruje jedinečné ID užívateľa, ktoré rozpoznáva prehliadač používateľa pri návšteve webových stránok, ktoré používajú rovnakú reklamnú sieť. Cieľom je optimalizovať zobrazovanie reklám na základe pohybov užívateľa a ponúk rôznych poskytovateľov reklám pre zobrazovanie reklám užívateľov. Session HTTP
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Snažia sa odhadnúť šírku pásma používateľov na stránkach s integrovanými videami YouTube. 179 dní HTTP
YSC youtube.com Zaregistruje jedinečné ID, ktoré uchováva štatistiky o tom, aké videozáznamy od YouTube užívateľ videl. Session HTTP

 

Neklasifikované cookies sú cookies, ktoré máme v procese klasifikovania spoločne s poskytovateľmi jednotlivých cookies.

Meno Poskytovateľ Účel Uplynutie Typ
bstat bstat.io Neklasifikované 1 rok HTTP
click_storage pojistovna.nn.cz Neklasifikované Session HTTP
cookies.js pojistovna.nn.cz Neklasifikované Session HTTP
genesys.tracker.globalVisitID nn.cz Neklasifikované 3 roky HTTP
genesys.tracker.serverAlias nn.cz Neklasifikované Session HTTP
genesys.tracker.visitID nn.cz Neklasifikované Session HTTP
GWEROUTEID chat.nn.cz Neklasifikované Session HTTP
last_url nn.cz Neklasifikované 1 rok HTTP
lng pojistovna.nn.cz Neklasifikované 29 dní Pixel
mojeZp pojistovna.nn.cz Neklasifikované bez expirácie Pixel
s_cm nn.cz Cookie pro identifikaci zdroje návštěvy bez expirácie HTTP
s_cvp_chnl nn.cz Cookie pro identifikaci zdroje návštěvy bez expirácie HTTP
s_dr nn.cz Cookie pro identifikaci zdroje návštěvy bez expirácie HTTP
statBrowserIdNew pojistovna.nn.cz Neklasifikované 2 měsíce HTTP

 

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť používané webovými stránkami, aby sa užívateľský zážitok stal efektívnejším.

Zákon uvádza, že je možné uložiť cookies na vašom zariadení, ak sú nevyhnutne potrebné pre prevádzku tejto stránky. Pre všetky ostatné typy cookies potrebujeme vaše povolenie.

Táto stránka používa rôzne typy cookies. Niektoré cookies sú umiestnené v službách tretích strán, ktoré sa objavujú na našich stránkach.

Našim cieľom je Vaša spokojnosť

ŠTATÚT SÚŤAŽE
Našim cieľom je Vaša spokojnosť
(ďalej len „Štatút“)

I.
Predmet a účel štatútu

Predmetom tohto Štatútu je úprava súťažných podmienok, za ktorých sa môže oprávnená osoba podľa článku V. tohto Štatútu stať výhercom cien uvedených v článku VII. tohto Štatútu.


II.
Vyhlasovateľ súťaže

Vyhlasovateľom súťaže je ING Tatry - Sympatia, d.d.s. , a.s., so sídlom Trnavská cesta 50/B, 821 02 Bratislava, IČO: 35976853, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3799/B (ďalej len „Vyhlasovateľ“).


III.
Cieľ súťaže

Cieľ súťaže: Aktualizácia dát klientov DDS a zároveň prieskum v oblasti poskytovania finančných služieb klientom DDS.

 

IV.
Termín konania súťaže

Súťaž bude prebiehať v termíne od 23.2.2009 do 31.03. 2009.

V.

Účastníci súťaže

Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže sú fyzické osoby, ktoré súčasne spĺňajú nasledovné podmienky:

sú klientmi Vyhlasovateľa a spolu s ročným výpisom DDS z účtu zasielaným vo februári 2009 obdržali návratku s možnosťou aktualizácie kontaktných údajov a uvedenia informácií o preferenciách v oblasti poskytovania finančných služieb.

VI.
Podmienky súťaže

Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý na adresu Vyhlasovateľa zašle podpísanú návratku s kompletne vyplnenými kontaktnými údajmi a  dotazníkom najneskôr do 31. 3. 2009 (rozhoduje dátum pečiatky na obálke).

 

VII.

Ceny

Hlavná cena súťaže:

Vstupenky pre 2 (slovom: dve) osoby na Veľkú cenu F1 Hungaroring v hodnote 800,- EUR (slovom: osemsto eur)

 

VIII.
Výhercovia

Výhercom súťaže sa stane 1 vyžrebovaný účastník súťaže, ktorí splní podmienky uvedené v článkoch V. a VI. tohto Štatútu (ďalej len „Výherca“) pre  zaradenie do žrebovania.

 

IX.
Žrebovanie

Žrebovanie Výhercu a náhradníka sa uskutoční v termíne:

16.4. 2009

v priestoroch spoločnosti ING Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s., na Trnavskej ceste 50/B v Bratislave za prítomnosti notára za účelom osvedčenia výsledkov žrebovania.

X.
Oznámenie výsledkov súťaže

Oznámenie výsledkov súťaže bude zverejnené na internetových stránkach www.ing.sk a telefonicky oznámené Výhercovi v týždni nasledujúcom po žrebovaní.

 

XI.
Miesto a čas odovzdania cien


1. V niektorý z dvoch pracovných dní bezprostredne nasledujúcich po žrebovaní bude Vyhlasovateľ kontaktovať Výhercu telefonicky na telefónnom čísle uvedenom Výhercom na návratke. V prípade neúspešného telefonického kontaktovania Výhercu Vyhlasovateľom, Vyhlasovateľ zopakuje kontaktovanie ešte
dvakrát v priebehu príslušného pracovného dňa. V prípade, že takto opakovaný pokus o telefonický kontakt s Výhercom je neúspešný, zaniká nárok Výhercu na získanie ceny a cena bude odovzdaná určenému náhradníkovi. Nárok Výhercu na získanie ceny zaniká a cena bude odovzdaná určenému náhradníkovi aj v prípade, ak Výherca počas telefonického oznámenia ceny Vyhlasovateľom cenu odmietne.

2. Výherca a Vyhlasovateľ sa dohodnú na spôsobe odovzdania ceny počas telefonického oznámenia ceny. Výherca si však musí cenu vyzdvihnúť najneskôr dňa 15. mája 2009 do 15.00 hod., na adrese Vyhlasovateľa uvedenej v čl. II tohto Štatútu.. Ak sa nepodarí cenu Výhercovi doručiť a/alebo si Výherca nevyzdvihne cenu počas vyššie uvedenej lehoty, alebo Výherca odmietne prevzatie ceny pri doručení, alebo cenu vráti Vyhlasovateľovi, zaniká jeho nárok na získanie tejto ceny a cena prepadá v prospech Vyhlasovateľa bez toho, aby Výhercovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany Vyhlasovateľa.

3. Výmena ceny za akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie je vylúčená.

4. Výherca má povinnosť zdaniť Cenu podľa platných právnych predpisov platných a účinných v čase odovzdania ceny v súlade s § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z., o dani z príjmov, v platnom znení (ďalej iba „ ZDP“). Výherca je povinný podať daňové priznanie, keďže sa naňho nevzťahuje ustanovenie § 32 ods. 4 ZDP.

5. Vyhlasovateľ nezodpovedá za stratu, nedoručenie alebo omeškanie s doručením výhry poskytovateľom poštových, kuriérskych alebo iných prepravných služieb.

6. Ustanovenie tohto článku sa použije rovnako aj v prípade, ak je cena odovzdávaná náhradníkovi.

XII.
Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia tohto Štatútu sa stávajú účinné dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.ing.sk

2. Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže vyjadrujú svoj bezvýhradný a bezpodmienečný súhlas s obsahom tohto Štatútu.

3. V prípade rozporu niektorých ustanovení tohto Štatútu s akýmkoľvek reklamným, propagačným alebo iným materiálom obdobnej povahy a určenia alebo iným oznámením Vyhlasovateľa vo všetkých prípadoch týkajúcich sa tejto súťaže, majú vždy prednosť ustanovenia tohto Štatútu.

4. Ustanovenia tohto Štatútu je možné jednostranne meniť a dopĺňať zo strany Vyhlasovateľa jednostranným vyhlásením, pričom každá jednotlivá zmena alebo doplnenie je účinné okamihom zverejnenia spôsobom podľa bodu 1. tohto článku.
5. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto Štatútu u Vyhlasovateľa.

6. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo túto súťaž odvolať, prerušiť, odložiť alebo ukončiť bez vyhlásenia Výhercu alebo odovzdania ceny.

V Bratislave dňa 20.2.2009

ING Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.
PhDr. Viktor Kouřil
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ