Novým Chief Risk Officerom poisťovacej divízie ING je Frederick Lathioor

Novým Chief Risk Officerom poisťovacej divízie ING je Frederick Lathioor

K 1. marcu 2013 nastúpil do poisťovacej divízie ING (zahŕňa spoločnosti ING Životná poisťovňa, ING Dôchodková správcovská spoločnosť a ING Tatry-Sympatia) na pozíciu Chief Risk Officer Frederick Lathioor. Jeho hlavnou zodpovednosťou bude riadenie poistných a operačných rizík v poisťovacej časti ING v Českej republike a na Slovensku. Frederick taktiež bude členom predstavenstva spoločnosti.  

Celým menom Frederick Louis Lathioor (35) vyštudoval aplikovanú ekonómiu na Katholieke Universiteit v belgickom Leuvene. V roku 2003 nastúpil na oddelenie riadenia rizík v belgickej poisťovacej divízii ING. Od septembra 2007 do októbra 2010 pôsobil ako risk manažér v regionálnej centrále poisťovacej divízie ING pre strednú Európu a jej ďalšie časti, ktorá sídli v holandskom Amsterdame. Do Českej republiky a na Slovensko prichádza Frederick z Maďarska, kde zastával pozíciu výkonného riaditeľa v spoločnosti ING Regional Actuarial Services. Frederick hovorí holandsky, anglicky a francúzsky.

„Pozícia Chief Risk Officer pre poisťovaciu divíziu ING v Českej a Slovenskej republike je pre mňa veľmi zaujímavou príležitosťou. Pred sebou mám niekoľko výziev v podobe regulatórnych opatrení Európskej únie a zamerať sa chcem taktiež na ďalšie posilňovanie interného tímu riadenia rizík,“ uviedol ku svojmu menovaniu Frederick Lathioor.