Poisťovacia časť ING SK vykázala v prvej polovici roku 2011 čistý zisk vo výške 6,4 milióna EUR

Poisťovacia časť ING SK vykázala v prvej polovici roku 2011 čistý zisk vo výške 6,4 milióna EUR

Poisťovacia časť spoločnosti ING v druhom štvrťroku 2011 zaznamenala 13 %-ný nárast aktív v správe, jedného z kľúčových ukazovateľov. Oproti minulému roku stúpol čistý zisk spoločnosti o 1 % na 6,4 milióna EUR, čo poukazuje na vedúcu pozíciu firmy na trhu. Dobré výsledky spoločnosti výrazne podporila orientácia na oblasť bežného plateného poistného a strategické riadenie nákladov.

Poisťovacia časť ING SK, ktorá zahŕňa životnú poisťovňu, dôchodkové starobné sporenie a doplnkové dôchodkové sporenie, dlhodobo vykazuje stabilné výsledky a inak tomu nebolo ani v druhom štvrťroku tohto roku. Pozitívnym výsledkom je navýšenie aktív v správe spoločnosti o 13 % na 1,4 miliardy EUR a viac ako 610 000 klientov. Čistý zisk poisťovacej časti spoločnosti bol v prvom polroku takmer 6,4 milióna EUR.

„Som rada, že sa ING podarilo aj v takomto neistom období zachovať stabilitu a mohli sme našim slovenským klientom potvrdiť, že sme pre nich spoľahlivým a silným finančným partnerom,” zhodnotila hospodárske výsledky Renata Mrázová, generálna riaditeľka poisťovacej časti ING ČR/SR.

Celkové výsledky poisťovacej časti ING (podľa lokálnych účtovných štandardov)*: 

 

Q2 2010

Q2 2011

Medziročná zmena

Aktíva v správe

1 199 962

1 360 754

13%

Počet klientov

623 651

612 347

-2%

Čistý zisk

6 317

6 397

1%

* v tis. EUR

 

ING Životná poisťovňa

ING Životná poisťovňa v prvej polovici roku 2011 zaznamenala 6 %-ný pokles predpísaného poistného na 39,4 milióna EUR. Navzdory miernemu poklesu uzavretých zmlúv (o 3 %) potom vykázala 8 %-ný nárast aktív v správe na takmer 460 miliónov EUR. Nižší počet uzavretých zmlúv i nižší čistý zisk (4,3 milióna EUR) v medziročnom porovnaní je dôsledkom všeobecného trendu stagnácie segmentu životného poistenia. 

Výsledky ING Životnej poisťovne (podľa lokálnych účtovných štandardov)*:

 

Q2 2010

Q2 2011

Medziročná zmena

Predpísané poistné

41 781

39 371

-6%

Aktíva v správe

425 017

458 262

8%

Počet zmlúv

183 289

177 059

-3%

Čistý zisk

5 834

4 288

-26%

* v tis. EUR

 


ING dôchodkové sporenie

ING dôchodkové sporenie (doplnkové dôchodkové sporenie a starobné dôchodkové sporenie) v prvej polovici roku 2011 vykázalo aktíva v správe vo výške 902,5 milióna EUR, čo je v porovnaní s minulým rokom nárast o 16 %. Množstvo uzavretých zmlúv potom stúplo o 2 % na viac ako 450 tisíc. Dynamický nárast čistého zisku oproti rovnakému obdobiu minulého roku o 337 %, ktorý stúpol na 2,1 milióna EUR, je dôsledkom poklesu spravovacích poplatkov v DSS.

Výsledky ING DDS a DSS (podľa lokálnych účtovných štandardov)*:

 

Q2 2010

Q2 2011

Medziročná zmena

Aktíva v správe

774 945

902 492

16%

Počet zmlúv

443 386

451 056

2%

Čistý zisk

483

2 109

337%

* v tis. EUR