Slovák je väčší bohém ako bežný Európan

Slovák je väčší bohém ako bežný Európan

Takmer 40 % Slovákov sa v otázke financií správa ako typický bohém – užíva si život, skôr rieši dnešok ako budúcnosť a nebojí sa riskovať. Vyplýva to z prieskumu poisťovne ING v 10 krajinách južnej, strednej a západnej Európy. Prieskum zároveň zisťoval, ako sú v rôznych krajinách zastúpené štyri osobnosti.

Harmonická, radostná, rozumná a predvídavá (osobnosť)

Podľa toho, ako zaobchádzame so svojimi peniazmi, patrí každý z nás k jednej z uvedených osobností. Najpočetnejšie zastúpenou skupinou medzi Slovákmi (až 38%) je radostná osobnosť, typická užívaním si života a minimálnym plánovaním svojej budúcnosti. Viac ako tretina Slovákov teda svoju finančnú budúcnosť vôbec nerieši, napriek tomu sa neboja o svoju budúcnosť. Druhá veľká skupina predvídavých (31 % Slovákov) predstavuje presný opak: dlhodobo plánujú a majú dobré finančné znalosti. 15 % Slovákov patrí k rozumnej osobnosti a 16 % sú tzv. harmonické osobnosti.

Aká osobnosť ste vy? Otestujte sa...

Chcete vedieť, aká finančná osobnosť ste práve vy? Otestujte sa.

 

Typológia finančných osobností

Harmonická osobnosť

 • riadia sa viac pocitmi ako rozumom
 • vzťahy sú pre nich na prvom mieste
 • slabý záujem o financie, zbytočne neriskujú, a nič neplánujú
 • o financiách sa radia s rodinou
 • aj keď chcú mať rozpočet pod kontrolou, nie vždy sa im to darí, lebo chcú svojim blízkym dopriať čo najviac

Harmonická osobnosť: prevažne ženy, zo všetkých typov osobností sú tu najviac zastúpení ľudia nad 55 rokov, stredoškolsky vzdelaní, žijúci v partnerskom vzťahu

Radostná osobnosť

 • užívajú si život, pôžitkári
 • majú radi zábavu
 • vo financiách sa orientujú
 • nič zbytočne neplánujú, o budúcnosť nemajú žiadne obavy
 • neboja sa riskovať

Radostná osobnosť: muž/žena, prevládajú ľudia vo veku 36-55 rokov, stredoškolské vzdelanie, zo všetkých typov osobností sú tu najviac zastúpení ľudia s nadpriemerným príjmom, žijúci v partnerskom vzťahu 

Rozumná osobnosť

 • rozum na prvom mieste, emócie pri financiách nemajú miesto
 • radi uplatňujú svoje analytické a organizačné schopnosti
 • majú iba základné finančné vedomosti, preto sa vyhýbajú sa riziku
 • viac ako ktokoľvek iný plánujú svoju budúcnosť
 • pri plánovaní dôkladne prehodnocujú svoje potreby a zvažujú svoje možnosti
 • držia rozpočet pod kontrolou

Rozumná osobnosť: muž/žena, vo veku 20 až 55 rokov, zo všetkých typov osobností najvyšší podiel ľudí s vysokou školou a sčasti ekonomickým vzdelaním, žijúci v partnerskom vzťahu

Predvídavá osobnosť

 • akčný typ, ale vždy s rozumom
 • život naplánovaný do detailov, nič ich neprekvapí
 • najšťastnejší sú, keď dosiahnu vytýčené ciele
 • spoliehajú sa na seba, ale dajú aj na názor rodiny a odborníkov
 • pri riešení financií vždy pozerajú na dlhodobé ciele

Predvídavá osobnosť: muž / žena, prevládajú ľudia vo veku 36-55 rokov, so strednou školou, mierne vyšší podiel ľudí so strednou školou bez maturity, žijúci v partnerskom vzťahu, vyšší podiel bezdetných ľudí