Sporíte si v treťom pilieri? Uplatnite si daňovú úľavu

Tretí pilier ponúka možnosť odpočítať si príspevky, ktoré ste do neho vložili. Nezabudnite to vyznačiť v daňovom priznaní alebo požiadať vášho zamestnávateľa.

Ak si na dôchodok sporíte v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti (DDS), máte možnosť ušetriť na daniach. Sporitelia túto možnosť radi využívajú. Dôležité však je, aby ste na to pred podaním daňového priznania nezabudli.

Z daní sa dajú odpočítať vklady do výšky 180 eur ročne. Úspora tak môže dosiahnuť až 34,20 eur každý rok. „Daňová úspora je jedným z motivátorov, pre ktorý ľudia vyhľadávajú III. pilier. Ďalším lákadlom je samotné zhodnocovanie investícií a príspevky firiem, ktoré prispievajú svojim zamestnancom na budúci dôchodok,“ hovorí Martin Višňovský, člen predstavenstva NN Tatry – Sympatia a prezident Asociácie doplnkových dôchodcovských spoločností.

V praxi to znamená, že ak si do III. piliera posielate aspoň 15 eur mesačne, môžete si znížiť daňový základ o spomínaných 180 eur. Ak máte zmluvu uzatvorenú po roku 2014, stačí o to požiadať zamestnávateľa. Ak máte staršiu zmluvu, viete si daňovú úľavu zaistiť dodatkovaním vašej účastníckej zmluvy.

„Ak ste zamestnancom a zamestnávateľ vám zráža príspevok z čistej mzdy, do úhrnu zaplatených príspevkov sa zahrnie aj suma zrazená zo mzdy za 12/2018 vyplatenej do 31. 1. 2019. Potvrdenie vystavené DDS obsahuje príspevky daňovníka zaplatené v zdaňovacom období, t. j. do 31. 12. 2018 a zamestnanec ho v tomto prípade nemusí priložiť k žiadosti o ročné zúčtovanie (t. j. dokladá ho len v prípade osobného platenia príspevkov mimo zamestnávateľa),“ uvádza Mgr. Ivana Skokanová, hovorkyňa Finančného riaditeľstva SR.

Nezdaniteľné časti základu dane za rok 2018 si môžu uplatniť daňovníci, ktorí majú aktívne príjmy t. j.:

  • príjmy zo závislej činnosti (zo zamestnania)
  • príjmy z podnikania (napr. zo živnosti)
  • príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti (napr. z vytvorenia diela)*

„Je takmer isté, s ohľadom na demografický vývoj, že o 20 až 30 rokov nebude mať štát dostatok prostriedkov na vyplácanie dôchodkov na dnešnej úrovni. Naša spoločnosť NN Tatry - Sympatia výrazne podporuje aktivity Asociácie doplnkových dôchodkových spoločností vedúce k zvýšeniu atraktivity III. piliera a finančnej gramotnosti Slovákov v oblasti zodpovednosti za vlastný dôchodok. Podstatnou súčasťou týchto snáh sú legislatívne zmeny vedúce k zlepšeniu systému dobrovoľného sporenia na dôchodok prostredníctvom III. piliera tak, aby sa stal pre slovenskú populáciu finančnou istotou v čase ich dôchodkového veku. Podporujeme napríklad zvýšenie daňovej úľavy pre účastníkov a zamestnávateľov, zlepšenie podmienok pre živnostníkov a celkové zvýšenie efektivity systému,“ dopĺňa M. Višňovský.

*zdroj: Finančné riaditeľstvo SR