Tomáš Nidetzký - NOVÝ GENERÁLNY RIADITEĽ RETAILOVÝCH FINANČNÝCH SLUŹIEB ING V ČR A SR

Tomáš Nidetzký - NOVÝ GENERÁLNY RIADITEĽ RETAILOVÝCH FINANČNÝCH SLUŹIEB ING V ČR A SR

Ewout Steenbergen, v súčasnosti člen Výkonnej rady pre Českú a Slovenskú republiku a generálny riaditeľ retailových finančných služieb bol vymenovaný za Riaditeľa koroporátnej stratégie a za člena "Corporate Communications & Strategy Management Team" v Amsterdame, od 1. apríla 2003.

V súvislosti s touto zmenou, Tomáš Nidetzky, bývalý generálny riaditeľ Poišťovna Česká Spořitelna, bude od 1.3. 2003 menovaný za člena Výkonnej rady ING, zodpovedný za retailové finančné služby v ČR a SR. Bude zároveň štatutárnym zástupcom Nationale-Nederlanden poisťovňa a.s.

"ING kladie veľký dôraz na rozvoj individuálnej klientely. Mojím najväčším cieľom je pokračovať v ponúkaní poistených a bankových produktov vysokej úrovne, ktoré sú kombináciou  jednoduchosti s vysokými benefitmi pre klientov" vyhlásil Tomáš Nidetzký.

Tomáš Nidetzký ukončil Ekonomickú Univerzitu v Prahe, fakultu  Informatiky a Štatistiky. Po spromovaní  dokončil postgraduálne štádium na Oklahoma City University v USA. Svoju profesionálnu kariéru začal na oddelení Informatiky v Stredisku cenných papierov, potom pracoval na finančnom úseku v Komerční Banke a v roku 1997 vstúpil do Českej spořitelny, kde pracoval dva roky ako Riaditeľ oddelenia strategického plánovania. Tomáš Nidetzký bol tiež členom Dozornej rady Stavební spořitelna České spořitelny. V roku 1999 prijal ponuku stať sa Predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Penzijného fondu České spořitelny a v roku 2000 bol vymenovaný za predsedu Predstvenstva a Generálneho riaditeľa Poišťovna České spořitely.


ING zriadilo Výkonnú radu pre Českú a Slovenskú republiku v novembri 2001 ako súčasť integrácie manažmentu. Výkonná rada dozerá na činnosť spoločností, ktoré sú členmi ING Group v ČR a SR. Do skupiny patria napríklad: životná poisťovňa ING Nationale-Nederlanden, pobočky ING Bank, ING Penzijní fond a ING Lease.

ING Group pôsobí v 65 krajinách sveta a má viac ako 100 000 zamestnancov. Je jednou z najväčších finančných inštitúcií v Európe z hľadiska trhovej kapitalizácie. V Českej republike a v Slovenskej republike pôsobí od roku 1991. ING na Slovensku prekročilo hranicu 150 tisíc klientov a úroveň 2 mld SK predpísaného poistného. Rovnako úspešný bol aj prvý retailový bankový produkt ING KONTO, na ktorom alokovali klienti viac ako 1,5 miliardy SK.  Pri absolútnom vyčíslení ziskovosti sa očakáva, že práve ING Nationale-Nederlanden bude  vyhlásená za najziskovejšiu poisťovňu v SR v roku 2002.