Trend Top Poisťovňa roka: ING Životná poisťovňa si odniesla striebro

Trend Top Poisťovňa roka: ING Životná poisťovňa si odniesla striebro

Týždenník TREND udelil 8.11. počas gala večera pätnáste výročné ceny za mimoriadne podnikateľské výsledky. Na základe dosiahnutých hospodárskych výsledkov za minulý rok určil najúspešnejšiu firmu, banku a poisťovňu roka. ING Životná poisťovňa sa v kategórii Poisťovňa roka umiestnila na skvelom druhom mieste.

„Veľmi si ceníme, že naša snaha o dosahovanie čo najlepších obchodných výsledkov nezostala nepovšimnutá aj zo strany odborníkov. Určite by sme to nedosiahli bez našich vynikajúcich spolupracovníkov a samozrejme našich klientov,“ vyjadrila sa k získanej striebornej priečke Renata Mrázová, generálna riaditeľka pre poistenie a dôchodky ING ČR/SR.

„Táto prestížna cena potvrdzuje, že sme sa vydali v našej stratégii správnym smerom a veľké poďakovanie patrí aj našim obchodným partnerom,“ dodal Dušan Quis, generálny riaditeľ ING Životnej poisťovne.

Poisťovňou roka 2011 sa stala poisťovňa Metlife Amslico, druhé miesto získala ING Životná poisťovňa a tretiu priečku obsadila Poisťovňa Slovenskej sporiteľne.

Pri ocenení Poisťovňa roka 2011 sa hodnotiaci model nemenil. Ako každý rok sa do hodnotenia TRENDU nekvalifikovali poisťovne, ktoré hospodárili v roku 2010 so stratou, respektíve tie subjekty, ktoré postúpili zaisťovateľom viac ako 60 percent biznisu. Definitívne do výpočtu postúpilo 13 poisťovateľov.