Vklady slovenských klientov sú v ING Bank chránené.

Vklady slovenských klientov sú v ING Bank chránené

Vklady klientov v ING Bank sú v bezpečí a sú chránené.

ING Bank v Slovenskej republike ako pobočka zahraničnej banky bude aj naďalej účastníkom holandskému systému ochrany vkladov, a momentálne neuvažuje o vstupe do slovenského systému ochrany vkladov. Po nadobudnutí účinnosti novely slovenského zákona o ochrane vkladov bude ručenie za vklady slovenských klientov do výšky 100.000 € / 3 012 600 SKK na klienta (bez ohľadu na počet účtov). V súčasnosti je ochrana vkladov poskytovaná v súlade s platnou slovenskou legislatívou, rovnako ako v iných komerčných bankách fungujúcich na území SR.

ING Bank patrí medzi banky s najlepším kreditným ratingom na Slovensku, ktorý stanovila renomovaná agentúra Standard & Poor‘s na úroveň AA.

Kontakt: Ela Bergerova, Manažér pre marketing a komunikáciu
+ 421 2 59 346 552

ING je globálnou finančnou inštitúciou holandského pôvodu, ponúkajúcou služby v oblastiach bankovníctva, poisťovníctva a správy aktív 60 miliónom súkromných, firemných a inštitucionálnych klientov v 50 krajinách. S viac než 115 000 zamestnancami sa ING skladá zo širokého spektra prominentných spoločností . Na Slovensku pod značkou ING pôsobia: ING Životná poisťovňa, a.s., INGdôchodková správcovská spoločnosť, a.s.,ING Tatry - Sympatia, d.d.s.,a.s.,ING BANK, N.V., pobočka zahraničnej banky a ING Management Services, s.r.o., organizačná zložka.