Výhercovia súťaže ING Tatry-Sympatia, d. d. s., a. s.

Výhercovia súťaže ING Tatry-Sympatia, d. d. s., a. s.

Vážení klienti,

dovoľte poďakovať sa vám všetkým, ktorí ste sa zapojili do nášho prieskumu ohľadne doplnkového dôchodkového sporenia. Vaše názory nám pomôžu k zlepšeniu služieb, ktoré vám ING Tatry-Sympatia, d. d. s., a. s., poskytuje. Spomedzi správne vyplnených dotazníkov sme 18. 12. 2006 vyžrebovali 5-tich výhercov.

Šťastným výhercom blahoželáme a veríme, že sme im výhrou pod vianočný stromček urobili ešte väčšiu radosť.  

Meno   Adresa
Vladimír Hudák   Košice
Roman Varhaník    Súľov 
Iveta Kačmárová    Prešov 
Anna Hoffmanová    Prešov 
Vladimíra Nitrianska    Topoľčany 

Výhra – Kuchynský robot Phillips (ilustračné foto)