Ochrana pred infláciou

Dobrý nástroj na udržovanie hodnoty poistenia