Prémiové lekárske benefity

Bezplatne k životnému poisteniu

Späť

Zamestnanecký produkt

V týchto dokumentoch sú uvedené kľúčové informácie o investičnom produkte. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť pochopiť povahu, riziká, náklady a možné straty súvisiace s produktom.

ŽIVOT KOMPLET (zamestnanecký produkt), životné poistenie s investovaním do fondov

 

ŽIVOT KOMPLET (zamestnanecký produkt pre rodinného príslušníka), životné poistenie s investovaním do fondov