Vitajte na stránke pre klientov

Späť

Správy o hospodárení 2007

Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. k 31.12.2007

Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. k 31.12.2007

Správy nezávislého auditora

Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. k 30.6.2007

Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. k 30.6.2007

Účtovné závierky

Aktuálny dokument

Poznámky k účtovnej závierke

Aktuálny dokument

Poznámky k účtovnej závierke

Aktuálny dokument

Poznámky k účtovnej závierke