NN Finančné služby, s.r.o.

Identifikačné údaje
Jesenského 4/C
811 02 Bratislava - Staré Mesto
IČO: 55 299 491

DIČ: 2121967155

IČ DPH: SK7120001922
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 168276/B

 

Predmet činnosti
Vykonávanie činnosti podriadeného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia, kapitálového trhu, doplnkového dôchodkového sporenia, prijímania vkladov, poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov, starobného dôchodkového sporenia.

Spoločnosť NN Finančné služby, s.r.o., je zapísaná v Registri finančných agentov a finančných poradcov vedenom Národnou bankou Slovenska pod registračným číslom 274138.

Spoločníci
NN Continental Europe Holdings B.V., Schenkkade 65, Haag 2595 AS, Holandské kráľovstvo

Konanie
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne, tak že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a funkcii pripoja svoj vlastnoručný podpis.

 

Konatelia
Branislav Buštík
Klára Tomašovičová
Peter Marko

Dozorná rada
Peter Brudňák                                          
Martin Višňovský                                     
Peter Jung                                                
Miroslava Jandorfová                            
Jozef Dúcky                                             

História a súčasnosť
Spoločnosť NN Finančné služby, s.r.o. začala svoju činnosť v roku 2023. 

NN Finančné služby, s.r.o.