Zakladatelia a spoločníci

Zakladatelia
Jediným zakladateľom spoločnosti NN Finančné služby, s.r.o. je NN Continental Europe Holdings B.V., Schenkkade 65, Haag 2595 AS, Holandské kráľovstvo.

Spoločníci
Jediným spoločníkom spoločnosti NN Finančné služby, s.r.o. je spoločnosť NN Continental Europe Holdings B.V., Schenkkade 65, Haag 2595 AS, Holandské kráľovstvo.

NN Continental Europe Holdings B.V. je súčasťou medzinárodnej finančnej skupiny NN. Svoje sídlo má v Haagu. Je majiteľom akcií spoločnosti NN Životná poisťovňa, a.s., NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. a je tiež akcionárom, resp. spoločníkom v ďalších spoločnostiach v rámci NN skupiny v strednej a vo východnej Európe (Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Rumunsko) a v Japonsku. Jediným vlastníkom NN Continental Europe Holdings B.V. je NN Insurance Euroasia N.V.

NN Finančné služby, s.r.o.