Servisné portály Moja NN a WebKlient

Jednoducho a rýchlo získate prehľad o svojich zmluvách, nasporených prostriedkoch a ďalších službách v NN dôchodkových spoločnostiach a NN Životnej poisťovni.


Ak hľadáte informácie k vašim NN zmluvám:

  • Životného poistenia,
  • Starobného dôchodkového sporenia (II. pilier),
  • Doplnkového dôchodkového sporenia (III. pilier),
prejdite na servisný portál a prihláste sa k svojmu účtu:

 

Vstúpiť do portálu Moja NN

Ak hľadáte informácie k vašim zmluvám uzatvorených s AEGON:

  • Životné poistenie,
  • Starobné dôchodkové sporenie (II. pilier),
  •  
prejdite na servisný portál a prihláste sa k svojmu účtu:

 

Vstúpiť do portálu WebKlient