Finančná skupina NN

Viac ako 175-ročné skúsenosti a tradície v oblasti bankovníctva, poisťovníctva, investícií a dôchodkov v 11 krajinách sveta, ako aj množstvo zahraničných i domácich ocenení sú tou najlepšou garanciou pre približne 18 miliónov klientov.

V roku 1996 vstúpila finančná spoločnosť ING na trh životného poistenia založením životnej poisťovne Nationale - Nederlanden - NN, ktorá pôsobí pod názvom NN Životná poisťovňa. Medzinárodné know - how a silné finančné zázemie v oblasti dôchodkového sporenia umožnila finančná spoločnosť NN využívať aj slovenským klientom od roku 2004, a to vďaka založeniu a rozvoju NN doplnkovej dôchodkovej poisťovne v III. dôchodkovom pilieri, ako aj NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti a. s. v II. dôchodkovom pilieri reformovaného slovenského dôchodkového systému.

V súčastnosti  je finančná spoločnosť NN lídrom v oblasti dôchodkov v SR

NN Tatry - Sympatia, d. d. s., a. s., ktorá pôsobí ako historicky prvá doplnková dôchodková spoločnosť na Slovensku, je dlhodobou jednotkou medzi doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami a NN dôchodková správcovská spoločnosť sa pevne drží na 3. mieste v silnej konkurencii správcovských spoločností.

V januári 2019 skupina NN úspešne ukončila akvizíciu Aegon Slovensko a Aegon Česko. NN Životná poisťovňa sa tak stala treťou najväčšou vo svojom segmente na slovenskom trhu v predpísanom poistnom.

NN Životná poisťovňa získala už po štrvtýkrát prestížne svetové ocenenia

Certifikátmi Top zamestnávateľ Slovensko a TOP zamestnávateľ Európa sa radí medzi špičku zamestnávateľov. Tituly udeľuje už vyše 25 rokov celosvetovo uznávaný inštitút Top Employers Institute na základe výnimočného prístupu k zamestnancom. 

Na Slovensku pod značku NN spadajú nasledovné spoločnosti: