NN na Slovensku

Finančná skupina NN na Slovensku

Korene nadnárodnej finančnej spoločnosti holandského pôvodu ING (International Netherlanden Group) siahajú hlboko do minulosti. 200-ročné skúsenosti a tradície v oblasti bankovníctva, poisťovníctva, investícií a dôchodkov vo vyše 40 krajinách sveta, ako aj množstvo zahraničných i domácich ocenení sú tou najlepšou garanciou pre viac ako 85 miliónov klientov z radov jednotlivcov, podnikov a ďalších partnerov z radov inštitúcií a vlád.

Finančná spoločnosť ING bola vôbec prvou zahraničnou finančnou spoločnosťou, ktorá už v roku 1991 prostredníctvom ING BANK N. V. investovala vlastné prostriedky na Slovensku. Kvalitné služby a prvotriedny prístup ku klientom počas 17 rokov pôsobenia na trhu vyzdvihol ING BANK N. V. na vrchol bankárskeho neba. Dnes ING v Slovenskej republike ponúka služby a produkty v oblasti korporátneho i retailového bankovníctva, životného i dôchodkového poistenia a sporenia, ako aj stále rastúceho investovania a správy aktív.

V roku 1996 vstúpila finančná spoločnosť ING na trh životného poistenia založením životnej poisťovne Nationale - Nederlanden - NN, ktorá v súčasnosti pôsobí pod názvom NN Životná poisťovňa. Medzinárodné know - how a silné finančné zázemie v oblasti dôchodkového sporenia umožnila finančná spoločnosť NN využívať aj slovenským klientom od roku 2004, a to vďaka založeniu a rozvoju NN doplnkovej dôchodkovej poisťovne v III. dôchodkovom pilieri, ako aj NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti a. s. v II. dôchodkovom pilieri reformovaného slovenského dôchodkového systému.
V súčasnosti je finančná spoločnosť NN lídrom v oblasti dôchodkov v SR. NN Tatry - Sympatia, d. d. s., a. s., ktorá pôsobí ako historicky prvá doplnková dôchodková spoločnosť na Slovensku, je dlhodobou jednotkou medzi doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami a NN dôchodková správcovská spoločnosť sa pevne drží na 4. mieste v silnej konkurencii správcovských spoločností.

Finančná spoločnosť ING získala opakovane viacnásobné ocenenie najprestížnejšej finančnej súťaže v SR Zlatá minca za kvalitu, spoľahlivosť, efektívnosť a originalitu produktov a služieb.