Klientsky portál WebKlient

Majte prehľad o svojich zmluvách v NN. Online, kedykoľvek a kdekoľvek.

Späť

Informácie o politikách pri nakladaní s majetkom v DDF

Spoločnosť NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. zverejňuje v súlade s § 34a zákona o DDS účastníkom a poberateľom dávok nasledujúce informácie:

Dokument na stiahnutie

účinné od 1. 5. 2017

Dokument na stiahnutie

platná od 25. 2. 2020

Dokument na stiahnutie

platná od 1.1.2015 do 31.3.2015