Vitajte na stránke pre klientov

Späť

2016 - Správa o hospodárení k 30.6.2016

Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom a s majetkom v spravovaných dôchodkových fondoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti AEGON, d.s.s., a.s., k 30.6.2016

Prílohy k polročnej správe

Dôchodkové fondy

Polročná správa o hospodárení s majetkom v spravovaných dôchodkových fondoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti AEGON, d.s.s., a.s., k 30.6.2016

VITAL - akciový negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s.

Prílohy k polročnej správe

SOLID - dlhopisový garantovaný d.f., AEGON, d.s.s, a.s.

Prílohy k polročnej správe

INDEX - indexový negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s, a.s.

Prílohy k polročnej správe