Gratulujeme výhercom

Tešiť sa môžete na darčekový poukaz do športového obchodu v hodnote 50 €.

Rozvádzam sa...

Ako sa pri rozvode rieši situácia s financiami a finančnými produktmi?

Od okamihu sobáša sa stávajú všetky finančné produkty aj iný majetok, s výnimkou (l) darov a (ll) dedičstva získaných ktorýmkoľvek z manželov, (lll) vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a (lV) vecí vydaných v rámci reštitúcie pred uzavretím manželstva spoločným vlastníctvom oboch. V prípade rozvodu sa potom väčšinou delia na polovicu, pokiaľ sa manželia nie sú schopní sami dohodnúť na inom spôsobe rozdelenia majetku. Nasporené financie ako stavebné sporenie, doplnkové dôchodkové sporenie alebo termínované vklady, sa teda rozdelia rovnakým dielom medzi oboch manželov.