Riadne valné zhromaždenie Nationale-Nederlanden poisťovne a. s. zvolilo nového predsedu a člena Predstavenstva

Riadne valné zhromaždenie Nationale-Nederlanden poisťovne a. s. zvolilo nového predsedu a člena Predstavenstva

Tomáš Nidetzký, člen Výkonnej rady  ING pre Českú a Slovenskú republiku a  výkonný riaditeľ retailových finančných služieb bol zvolený za predsedu predstavenstva Nationale-Nederlanden poisťovňa a.s. (ďalej len „spoločnosť )

Rozhodlo o tom riadne valné zhromaždenie Spoločnosti dňa 12. mája 2003. Tomáš Nidetzký, ktorý je zároveň generálnym riaditeľom poisťovne, nahradil vo funkcii predsedu predstvenstva svojho predchodcu Ewouta Steenbergena. Za člena predstavenstva Spoločnosti bol zvolený Paul Matoušek, člen Výkonnej rady a Výkonný riaditeľ pre Operation a IT ING pre Českú a Slovenskú republiku, ktorý nahradil vo funkcii Jana Hillereda. Tomáš Nidetzký a Paul Matoušek sa tak stali novými členmi štatutárneho orgánu.

Okrem voľby a odvolania niektorých členov prestavenstva bolo na programe Valného zhromaždenia Spoločnosti aj schválenie riadnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2002; schválenie návrhu predstvenstva spoločnosti na rozdelenie zisku za rok 2002 a úhrady strát prenesených z predchádzajúcich rokov.


ING pôsobí v 60 krajinách sveta a má viac než 50 miliónov klientov. Z hľadiska trhovej kapitalizácie je jednou z najväčších finančných skupín na svete. V Českej a Slovenskej republike pôsobí od roku 1991 v oblastiach poisťovníctva, bankovníctva a správy aktív. V roku 2002 vstúpila tiež na trh retailových bankových produktov so svojim sporiacim účtom ING Konto.