Ochrana pred infláciou

Dobrý nástroj na udržovanie hodnoty poistenia

Verejné prísľuby

Nižšie nájdete verejné prísľuby k jednotlivým pripoisteniam.

Aktuálny dokument

účinné od 1. 1. 2022

Aktuálny dokument

účinné od 1. 1. 2022

Aktuálny dokument

účinné od 22. 2. 2022


Archív

Aktuálny dokument

účinný od 22.11.2022

Aktuálny dokument

účinný od 19.8.2021

Aktuálny dokument

účinné od 19.8.2021

Aktuálny dokument

Platný od 1.5.2021.

Aktuálny dokument

Platný od 1.3.2021.

Aktuálny dokument

Platný od 1.8.2020.

Aktuálny dokument

Platí až do odvolania.

Aktuálny dokument

Platný do odvolania.

Aktuálny dokument

Platí až do odvolania.

Aktuálny dokument

Platí od 1. 4. do 30. 6. 2020

Aktuálny dokument

Platí od 1. 1. 2020

Aktuálny dokument

Platí od 31.12.2019

Aktuálny dokument

Platí od 1. 7. 2019 do 30. 9. 2019

Aktuálny dokument

účinný do 31.12.2020

Aktuálny dokument

účinný od 1.1.2021

Aktuálny dokument

účinný od 1.1.2021

Aktuálny dokument

účinný od 1.1.2021

Aktuálny dokument

Platí od 21. 12. 2018

Aktuálny dokument

Platí od 1. 6. 2018

Aktuálny dokument

Platí od 01. 09. 2018 do 31. 10. 2018

Aktuálny dokument

Platí od 1. 6. 2018 do 31. 8. 2018

Aktuálny dokument

Platí od 01. 10. 2017 do 31. 12. 2017.

Aktuálny dokument

Platí od 01. 07. 2017 do 31. 08. 2017.

Aktuálny dokument

Platí od 15. 10. 2016.

Aktuálny dokument

Platí od 15. 10. 2016 pre pripoistenia pre prípad invalidity SID3/SID4, pripoistenie pre prípad invalidity s klesajúcou poistnou sumou SID5 a pripoistenie invalidného dôchodku z úrazu SUD2.

Aktuálny dokument

Platí od 15. 10. 2016 pre všetky súčasne platné a v budúcnosti uzatvorené poistné zmluvy

Aktuálny dokument

Pre pripoistenie uzatvorené v období od 01.10.2015 do 31.01.2016