Vitajte na stránke pre klientov

Klientsky portál WebKlient

Majte prehľad o svojich zmluvách v NN. Online, kedykoľvek a kdekoľvek.

Prémiové lekárske benefity

Bezplatne k životnému poisteniu

Ochrana pred infláciou

Dobrý nástroj na udržovanie hodnoty poistenia

Verejné prísľuby

Nižšie nájdete verejné prísľuby k jednotlivým pripoisteniam a doplnkovým poisteniam.

Dokument na stiahnutie

Pre pripoistenie uzatvorené v období od 01.10.2015 do 31.01.2016

Dokument na stiahnutie

Platí od 15. 10. 2016 pre všetky súčasne platné a v budúcnosti uzatvorené poistné zmluvy

Dokument na stiahnutie

Platí od 15. 10. 2016 pre pripoistenia pre prípad invalidity SID3/SID4, pripoistenie pre prípad invalidity s klesajúcou poistnou sumou SID5 a pripoistenie invalidného dôchodku z úrazu SUD2.

Dokument na stiahnutie

Platí od 15. 10. 2016.

Dokument na stiahnutie

Platí od 01. 07. 2017 do 31. 08. 2017.

Dokument na stiahnutie

Platí od 01. 10. 2017 do 31. 12. 2017.

Dokument na stiahnutie

účinný od 1.1.2021

Dokument na stiahnutie

Platí od 1. 6. 2018 do 31. 8. 2018

Dokument na stiahnutie

účinný od 1.1.2021

Dokument na stiahnutie

Platí od 1. 6. 2018

Dokument na stiahnutie

Platí od 01. 09. 2018 do 31. 10. 2018

Dokument na stiahnutie

Platí od 21. 12. 2018

Dokument na stiahnutie

platné od 01.07.2023

Dokument na stiahnutie

platné od 01.07.2023

Dokument na stiahnutie

platné od 01.07.2023

Dokument na stiahnutie

platné od 01.07.2023

Dokument na stiahnutie

platné od 01.07.2023

Dokument na stiahnutie

účinný do 31.12.2020

Dokument na stiahnutie

účinný od 1.1.2021

Dokument na stiahnutie

Platí od 1. 7. 2019 do 30. 9. 2019

Dokument na stiahnutie

Platí od 31.12.2019

Dokument na stiahnutie

Platí od 1. 1. 2020

Dokument na stiahnutie

Platí od 1. 4. do 30. 6. 2020

Dokument na stiahnutie

Platí až do odvolania.

Dokument na stiahnutie

Platný do odvolania.

Dokument na stiahnutie

Platí až do odvolania.

Dokument na stiahnutie

účinné od 1. 1. 2022

Dokument na stiahnutie

účinné od 1. 1. 2022

Nižšie nájdete verejné prísľuby k poskytovaniu prémiových lekárskych benefitov.

Dokument na stiahnutie

účinný od 01. 01.2024

Dokument na stiahnutie

účinný od 22.11.2022

Dokument na stiahnutie

účinný od 19.08.2021

Dokument na stiahnutie

účinné od 19.08.2021

Dokument na stiahnutie

účinný od 01.05.2021

Dokument na stiahnutie

účinný od 01.03.2021

Dokument na stiahnutie

účinný od 01.08.2020