Nezostaňte nikomu na krku

Ste pripravení prežiť starobu na vlastných nohách a naplno?

Výpisy z II. a III. piliera za rok 2023

Termíny zasielania ročných výpisov a viac informácií

Predvolená investičná stratégia

Hlavným cieľom predvolenej investičnej stratégie je umožniť sporiteľovi dosiahnuť čo najvyšší výnos so zabezpečením ochrany úspor pred výraznými trhovými výkyvmi v čase pred jeho odchodom do dôchodku. A to bez toho, aby sporiteľ musel v priebehu sporenia aktívne meniť rozloženie svojich úspor v jednotlivých dôchodkových fondoch.

Čo je predvolená investičná stratégia (PIS)?

 • Sporenie v indexovom negarantovanom d.f. a dlhopisovom garantovanom d.f., ktoré sa automaticky mení, a to v závislosti od veku klienta (viď Rozloženie majetku sporiteľa v PIS).
 • Predvolená investičná stratégia v NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s. (NN DSS) kombinuje sporenie v týchto dvoch fondoch:

  • Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN DSS (ďalej len „fond Index Global“),
  • Solid – Dlhopisový garantovaný d.f. NN DSS (ďalej len „fond Solid“)
 • Sporiteľ si do stanoveného veku (pre rok 2023 - 50 rokov) sporí 100 % majetku v indexovom negarantovanom d.f. (fond Index Global). Ustanovený vek sa môže neskôr meniť v závislosti od strednej dĺžky života.
 • Keď sporiteľ dosiahne stanovený vek, automaticky sa mu  každoročne presúvajú 4 % jeho majetku do dlhopisového garantovaného d.f. (fond Solid).
 • Presun majetku do dlhopisového garantovaného d.f. od stanoveného veku sa uplatňuje povinne aj na sporiteľov, ktorí nie sú v PIS.
 • Sporiteľ má možnosť kedykoľvek z PIS vystúpiť a opätovne do nej vstúpiť.
 • Každý sporiteľ môže požiadať DSS o zníženie výšky presunov majetku do dlhopisového garantovaného d.f. na polovicu. Znamená to však vyviazanie sa z PIS. Napr. ak sporiteľ požiada o zníženie vo veku 53 rokov, znížené percento majetku bude aplikované až pri ďalších narodeninách.

  Percentuálny pomer majetku a príspevkov
Vek sporiteľa fond Index Global fond Solid                      
49 a menej 100 % 0 %
50 rokov 96 % 4 %
51 rokov 92 % 8 %
52 rokov 88 % 12 %
53 rokov 84 % 16 %
54 rokov 80 % 20 %
55 rokov 76 % 24 %
56 rokov 72 % 28 %
57 rokov 68 % 32 %
58 rokov 64 % 36 %
59 rokov 60 % 40 %
60 rokov 56 % 44 %
61 rokov 52 % 48 %
62 rokov 48 % 52 %
63 rokov 44 % 56 %
64 rokov  40 % 60 %
65 rokov  36 % 64 %
66 rokov  32% 68 %
67 rokov  28 % 72 %
68 rokov  24 % 76 %
69 rokov  20 % 80 %
70 rokov  16 % 84 %
71 rokov  12 % 88 %
72 rokov  8 % 92 %
73 rokov  4 % 96 %
74 rokov  0 % 100 %