Vitajte na stránke pre klientov

Späť

Správy o hospodárení 2006

Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. k 31.12.2006

Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. k 31.12.2006

Správa audítora 

Polročná správa o hospodárení ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. k 30.06.2006:

Výkazy za ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. k 30.6.2006: