Unikátna 3-pilierová dôchodková kalkulačka

Vypočítajte si váš budúci dôchodok a nastavte si ho podľa vlastných preferencií.

Späť

Správy o hospodárení 2008

Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. k 31.12.2008

Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. k 31.12.2008

Správy nezávislého auditora

Účtovné závierky

Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. k 30.6.2008

Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. k 30.6.2008

Účtovné závierky