Klientsky portál WebKlient

Majte prehľad o svojich zmluvách v NN. Online, kedykoľvek a kdekoľvek.

Späť

Správy o hospodárení 2014

Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. k 31.12.2014

Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. k 31.12.2014

Správy nezávislého auditora

Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. k 30.6.2014

Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. k 30.6.2014

Účtovné závierky fondov k 30.6.2014