Klientsky portál WebKlient

Majte prehľad o svojich zmluvách v NN. Online, kedykoľvek a kdekoľvek.

Späť

Správy o hospodárení 2021

Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s. k 31.12.2021

Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s. k 31.12.2021

Účtovné závierky dôchodkových fondov s výrokom audítora k 31.12.2021

Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom NN dôchodkovej správcovej spoločnosti, a.s. k 30.6.2021

Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s. k 30.6.2021

Účtovné závierky fondov k 30.6.2021